Pomoc

W nawiązaniu do komunikatu z zaproszeniem do udziału w spotkaniu konsultacyjnym poświęconym wymogom jakościowym dot. świadczenia usług opublikowanych w Rejestrze Usług Rozwojowych pragniemy jeszcze raz uprzejmie podziękować za udział w spotkaniu, zgłoszone uwagi oraz komentarze.

więcej

W nawiązaniu do komunikatu dot. podsumowania spotkania konsultacyjnego z dnia 27 października 2015 r. pragniemy uprzejmie podziękować wszystkim osobom, które do tej pory wzięły udział w konsultacjach i przekazały nam swoje uwagi i sugestie. Jednocześnie chcielibyśmy zachęcić do dalszego zaangażowania w pracach dot. określenia wymogów jakościowych dla podmiotów świadczących usługi rozwojowe za pośrednictwem Rejestru Usług Rozwojowych.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) informuje, że w dniu 3 listopada br. odbyło się spotkanie robocze dotyczące kierunków rozwoju Rejestru Usług Rozwojowych (RUR). W spotkaniu tym, oprócz przedstawicieli Agencji, uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (MIR) oraz Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej (DG).

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) informuje, że w dniu dzisiejszym uruchomiona została rejestracja podmiotów świadczących usługi rozwojowe w Rejestrze Usług Rozwojowych (RUR). RUR to ogólnopolska, internetowa baza ofert usług rozwojowych - szkoleniowych i doradczych, dostępna pod adresem https://www.inwestycjawkadry.info.pl. Stanowi ona rozbudowaną wersję internetowej bazy szkoleń działającej pod tym samym adresem do końca października br. 

więcej

Seminarium jest kierowane do małych i średnich przedsiębiorców, którzy chcą wdrożyć system zarządzania kompetencjami w swoich przedsiębiorstwach. Ogromną zaletą seminariów jest ich prowadzenie przez ekspertów z dziedziny zarządzania kompetencjami i praktyków, którzy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem, wskazując jak rozwój kompetencji pracowników może pozytywnie wpływa na wyniki firmy. Dotychczasowe seminaria uzyskały bardzo pozytywne opinie uczestników.

więcej

Zgłoś błąd