Pomiń nawigację

Dofinansowanie

W ramach nowej perspektywy finansowej 2021-2027 na rozwój kompetencji i kwalifikacji za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych, przeznaczonych zostanie prawie 7 mld zł. Składają się na to środki z szesnastu programów regionalnych i krajowego programu Fundusze Europejskie na rzecz Rozwoju Społecznego 2021-2027.

Na usługi rozwojowe wybrane w Bazie Usług Rozwojowych osoby dorosłe, uczące się z własnej inicjatywy mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości 80%, a nawet 100%.

Środki w ramach programów krajowych i regionalnych są dystrybuowane za pośrednictwem Operatorów. Ich lista znajduje się poniżej. 

Lista Operatorów

Regionalne programy

Regionalne programy (RP) pozwalają na sfinansowanie usług rozwojowych wybranych w Bazie Usług Rozwojowych. Dzięki nim przedsiębiorcy i pracownicy mikro, małych i średnich firm oraz osoby indywidualne w całym kraju mogą otrzymać nawet 100 proc.  dofinansowania na wybrane przez siebie usługi szkoleniowe i doradcze. Sprawdź ofertę w swoim regionie. 

Regionalnymi programami zarządzają Urzędy Marszałkowskie poszczególnych województw.  Więcej informacji o zasadach udzielania wsparcia w danym regionie udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich. Znajdź swój punkt informacyjny: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/.

Regionalne programy

Programy krajowe

Programy krajowe są realizowane przez PARP i skierowane do pracowników i pracodawców z całej Polski. Ich celem jest wsparcia dostosowania pracowników i przedsiębiorców do zmian demograficznych na rynku pracy, wsparcie wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji.  Programy krajowe obejmują także dofinansowanie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zasobami ludzkimi dla kadry menedżerskiej. 

 

Programy krajowe

Programy krajowe