Pomoc

UWAGA! Wszystkie informacje dotyczące działań podjętych w związku z pandemią koronawirusa znajdują się w zakładce Aktualności BUR związane z pandemią

Uprzejmie informujemy, że PARP podpisała umowę na realizację wsparcia szkoleniowo-doradczego dla pracowników przedsiębiorstw działających w sektorze mody i innowacyjnych tekstyliów. Umowa została podpisana w ramach konkursu „Kompetencje dla Sektorów”. Wysokość środków przeznaczonych na finansowanie przedmiotowych usług to ponad 1 600 000,00 PLN.

więcej

W związku z przypadkami dublowania przez Podmioty Kart Usług  publikowanych w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) informujemy, że taki proceder jest niezgodny z zapisem Regulaminu BUR, o którym mowa w § 7 ust. 10:

 „Dana usługa rozwojowa może zostać opublikowana jedynie za pomocą jednej Karty Usługi”.

Jednocześnie w kwestii usług doradczych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przypomina, że od 5 listopada 2018 r. cena usługi doradczej dotyczy przedsiębiorcy (uczestnika instytucjonalnego), a nie uczestnika indywidualnego.

więcej

Uprzejmie informujemy, że PARP podpisała umowę na realizację wsparcia szkoleniowo-doradczego dla pracowników przedsiębiorstw działających w sektorze motoryzacyjnym z uwzględnieniem elektromobilności. Umowa została podpisana w ramach konkursu „Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji sektorowych rad ds. kompetencji”. Wysokość środków przeznaczonych na finansowanie przedmiotowych usług to 6 500 000,00 PLN.

więcej

Uprzejmie informujemy o aktualizacji listy uprawnień „z mocy prawa”, podlegających ocenie na potrzeby rejestracji w Bazie Usług Rozwojowych (patrz Lista uprawnień „z mocy prawa” – stan na 10.07.2020 r.). Zmiana wynika z rozszerzenia zakresu uprawnień placówek doskonalenia nauczycieli, o których mowa w pkt 25 listy uprawnień ,,z mocy prawa’’.

 

Zgłoś błąd