Pomoc

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 18 lipca 2016 r. zamieszczonego w serwisie informacyjnym inwestycjawkadry.pl (link) oraz na stronie PARP (link) informujemy, iż w dniach od 19 do 25 lipca 2016 r. PARP zweryfikowała kolejne 4 certyfikaty / akredytacje na potrzeby rejestracji w RUR (patrz Lista certyfikatów / akredytacji - stan na 25.07.2016 r.).

więcej

W nawiązaniu do komunikatu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z dnia 6 czerwca 2016 roku (link) dot. projektu zmian w karcie usługi oraz materiałów wspierających użytkowników systemu w wyborze usług rozwojowych wysokiej jakości (opis wymogów jakości usług) dla nowej odsłony Rejestru Usług Rozwojowych (RUR) na www.inwestycjawkadry.pl informujemy, że ukończyliśmy prace nad ww. materiałami oraz nowymi wzorami kart usługi dla poszczególnych usług rozwojowych.

więcej

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 13 lipca 2016 r. zamieszczonego na stronie PARP (link) oraz w serwisie informacyjnym inwestycjawkadry.pl (link) informujemy, iż w dniach od 12 do 18 lipca 2016 r. PARP zweryfikowała negatywnie 3 certyfikaty / akredytacje na potrzeby rejestracji w RUR (patrz Lista certyfikatów / akredytacji - stan na 18.07.2016r.)

więcej

W nawiązaniu do komunikatu z dn. 2 marca 2016 r. (link) oraz zamieszczonego na (link) o wstrzymaniu weryfikacji certyfikatów akredytacji standardów dotyczących wiarygodności świadczenia przez podmiot usług rozwojowych w Rejestrze Usług Rozwojowych (RUR), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o wznowieniu procedury zgłaszania propozycji certyfikatów lub dokumentów poświadczających udzielenie akredytacji, potwierdzających spełnianie wymagań w zakresie systemu zapewniania jakości usług, których dotyczyć będzie rejestracja w RUR dostępnym na www.inwestycjawkadry.pl.

więcej

Już wkrótce Rejestr Usług Rozwojowych (RUR) dostępny na www.inwestycjawkadry.pl zostanie uruchomiony w nowej odsłonie. System zostanie dostosowany do nowelizacji rozporządzenia w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

więcej

Zgłoś błąd