Pomoc

PSCiR działa od 2003 roku, łącząc potencjał kadry doświadczonych trenerów dysponujących różnorodnymi kompetencjami – coachów, psychologów, pedagogów czy terapeutów. W swoich działaniach skupia się na rozwoju umiejętności efektywnego rozpoznawania i realizacji celów. Zapraszamy Państwa do lektury artykułów autorstwa Moniki Zubrzyckiej - Nowak oraz Krzysztofa Nowaka, członków Stowarzyszenia, którzy postanowili na łamach naszego serwisu opublikować swoje rozważania na temat roli coachingu w rozwoju organizacji, różnych aspektów wyboru pomiędzy coachingiem a mentoringiem czy kwestii zidentyfikowania tych sytuacji, w których coaching może przynieść największe korzyści.

więcej

W związku z ustaleniami poczynionymi podczas ostatniego spotkania konsultacyjnego dot. zapewniania jakości usług rozwojowych w RUR, które odbyło się w siedzibie PARP w dniu 15 grudnia 2015 r., poniżej prezentujemy materiał przygotowany jako podsumowanie ww. spotkania oraz materiał podsumowujący koncepcję zmiany wymagań jakościowych w odniesieniu do podmiotów i świadczonych przez nie usług, a także sposobu ich weryfikacji.

więcej

Czy e-learning całkowicie tradycyjne metody prowadzenia szkoleń? Eksperci ze Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego przekonują, że raczej do tego nie dojdzie. Można go jednak skutecznie łączyć z tradycyjnymi sposobami rozwoju kompetencji. 

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie podsumowujące konsultacje dot. wymogów jakościowych związanych ze świadczenia usług za pośrednictwem Rejestru Usług Rozwojowych. Spotkanie odbędzie się w dniu 15 grudnia br. w siedzibie PARP, przy ul. Pańskiej 81/83 w Warszawie w godzinach 11.00-14.30. Korzystając z okazji pragniemy uprzejmie podziękować wszystkim osobom, które do tej pory wzięły udział w konsultacjach i przekazały nam swoje uwagi i sugestie dotyczące zarówno warunków rejestracji jak również wymogów jakościowych związanych ze świadczeniem usług za pośrednictwem RUR.

więcej

W nawiązaniu do komunikatu o uruchomieniu rejestracji podmiotów świadczących usługi rozwojowe przypominamy, że aby uzyskać wpis do RUR w pierwszej kolejności należy przekazać w systemie informatycznym wypełnioną Kartę Podmiotu do weryfikacji, a następnie wygenerować z systemu i przesłać do PARP podpisane stosowne Oświadczenie.

więcej

Zgłoś błąd