Pomoc

Uprzejmie informujemy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Administrator Bazy, w trosce o jakość świadczonych usług rozwojowych publikowanych na portalu https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl, dokonuje weryfikacji prawdziwości informacji zawartych w kartach podmiotu oraz spełniania określonych rozporządzeniem BUR wymagań przez podmioty zarejestrowane w Bazie (audyt funkcjonowania podmiotu w Bazie). Procesem audytu objęte zostaną podmioty, które uzyskały wpis do Bazy z możliwością świadczenia usług podlegających dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej

Uprzejmie informujemy o aktualizacji listy uprawnień „z mocy prawa” podlegających ocenie na potrzeby rejestracji w Bazie Usług Rozwojowych (patrz Lista uprawnień z "mocy prawa" )

Uprzejmie informujemy, że w zakładce FAQ do aktualności BUR związanych z pandemią opublikowane zostały nowe pytania i odpowiedzi do Wytycznych dotyczących standardów świadczenia usług rozwojowych metodami zdalnego dostępu oraz monitoringu takich usług.

 

 

Informujemy, że zgodnie ze stanowiskiem Rady Sektorowej ds. Kompetencji Turystyki z 04.05.2020 r. w ramach obszaru tematycznego „Obsługa klienta w biurach podróży w świetle nowej ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 r. (Dz. U. poz.2361)” wskazanego w rekomendacji realizowanej przez Operatora Polską Izbę Turystyki mieszczą się m.in. następujące zagadnienia:

więcej

Informujemy, że w ramach projektu Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji sektorowych rad ds. kompetencji ogłoszony został kolejny nabór przedsiębiorców i ich pracowników, zainteresowanych udziałem w usługach rozwojowych.

Rekrutacja dotyczy sektora budownictwo, którego Operatorem jest KDK INFO SP. Z O. O. PROJEKT: Kompetencje dla budownictwa  - I edycja

więcej

Zgłoś błąd