Prawo sprzyjające realizacji Polityki II szansy w Polsce. Rekomendacje zmian

Seria: Kapitał Ludzki

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2011

Język: PL

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Świadomość możliwości zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, tak samo jak możliwość ponoszenia przez niego strat, jest immanentną i naturalną cechą wpisaną w uczestnictwo w obrocie gospodarczym. Zaprzestanie działalności gospodarczej i likwidacja majątku przedsiębiorstwa może zasadniczo przybierać dwie formy: dobrowolną i przymusową. Z jednej strony, wobec zrealizowania celu prowadzenia działalności gospodarczej, wobec upływu czasu, środków czy jakiejkolwiek innej decyzji interesariuszy, może dojść do dobrowolnej i autonomicznej decyzji o likwidacji danego podmiotu. Z drugiej strony, z uwagi na interes wierzycieli, a także - często - interes samego dłużnika, celowe jest wszczęcie przymusowego postępowania likwidacyjnego, którego niekiedy inicjatorem, a zawsze nadzorcą jest władza państwowa – Sąd.

Spis treści

1. Aktualny stan prawny w świetle przeprowadzonych badań
2. Analiza obowiązujących regulacji, a zwłaszcza procedury upadłościowej w Polsce w celu identyfikacji elementów dysfunkcjonalnych
3. Zestawienie międzynarodowych dobrych praktyk w zakresie realizacji Polityki II szansy
4. Rekomendacje zmian prawnych sprzyjających realizacji Polityki II szansy w polskim systemie prawnym
Podsumowanie
Załączniki:
1. Kwestionariusz ankietowy.
2. Scenariusz badań jakościowych.
3. Wykaz aktów prawnych poddanych analizie.

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Polityka II szansy dla MŚP. Wywiady z ekspertami

Raport

Polityka II szansy dla MŚP. Wywiady z ekspertami

Zobacz
Polityka II szansy dla MŚP. Sondaż nt upadłości

Raport

Polityka II szansy dla MŚP. Sondaż nt upadłości

Zobacz
Usługi doradcze oraz instrumenty wsparcia dla MŚP w ramach Polityki II szansy

Raport

Usługi doradcze oraz instrumenty wsparcia dla MŚP w ramach Polityki II szansy

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań