Polityka II szansy dla MŚP. Wywiady z ekspertami

Seria: Kapitał Ludzki

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2011

Język: PL

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Celem ogólnym badania było pozyskanie dogłębnej, eksperckiej wiedzy na temat ogółu podmiotów, które podlegają procesom upadłościowym, lub które są zagrożone upadłością, jak również pozyskanie opinii co do skutecznych sposobów wspierania MSP w sytuacji zagrożenia upadłością lub upadłości.

Spis treści

1. KONTEKST I CELE BADANIA
1.1. Kontekst badania 
1.2. Cele badania
2. METODOLOGIA I REALIZACJA BADANIA
3. PODSTAWOWE POJĘCIA
4. CZYNNIKI ZAGROŻENIA PORAŻKĄ BIZNESOWĄ
4.1. Współczesne środowisko gospodarcze jako czynnik sprzyjający porażce biznesowej
4.1.1. Zmiennośd środowiska gospodarczego
4.1.2. Cykle koniunkturalne
4.1.3. Kultura kredytu kupieckiego
4.2. Przyjęte założenia
4.3. Czynniki warunkujące kształt i przebieg zjawisk kryzysowych w przedsiębiorstwie 
4.3.1. Wielkość firmy 
4.3.2. Czas funkcjonowania na rynku
4.4. Czynniki sprzyjające porażce w rozwijającej się firmie
4.5. Inne zmienne a zagrożenie porażką biznesową 
4.6. Specyfika upadłości łaocuszkowych
5. ETYKA BIZNESOWA W MOMENCIE PORAŻKI – TRZY POSTAWY 
5.1. Przedsiębiorcy „do kooca” uczciwi 
5.2. Przedsiębiorcy relatywizujący normy i zachowania pod wpływem sytuacji kryzysowej
5.3. Przedsiębiorcy nieetyczni
6. UPADŁOŚCI „REŻYSEROWANE” 
6.1. Charakterystyka zjawiska 
6.2. Osoby „reżyserujące” upadłość
6.3. Skala zjawiska
6.4. Identyfikowanie upadłości „reżyserowanych”
7. EKSPERCKA CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORCÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH NOWĄ DZIAŁALNOŚD GOSPODARCZĄ PO DOŚWIADCZENIU UPADŁOŚCI
7.1. Motywacje do  założenia kolejnej działalności gospodarczej
7.2. Warunki odniesienia sukcesu w działalności gospodarczej po doświadczeniu upadłości
8. WIERZYCIELE WOBEC PODMIOTÓW NIEWYPŁACALNYCH
8.1. Polityka instytucji wobec dłużników
8.2. Udział wierzycieli w postępowaniach upadłościowych z możliwością zawarcia układu
9. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE W OCZACH EKSPERTÓW 56 9.1. Ocena prawa upadłościowego i naprawczego
9.2. Postulowane zmiany w prawie
9.3. Efektywnośd postępowao upadłościowych
10. EFEKTYWNA POLITYKA DRUGIEJ SZANSY
10.1. Wspieranie podmiotów gospodarczych zagrożonych porażką biznesową 
10.2. Instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców, wobec których toczy się postępowanie upadłościowe
10.3. Polityka drugiej szansy wobec wznawiających działalnośd gospodarczą

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Prawo sprzyjające realizacji Polityki II szansy w Polsce. Rekomendacje zmian

Raport

Prawo sprzyjające realizacji Polityki II szansy w Polsce. Rekomendacje zmian

Zobacz
Polityka II szansy dla MŚP. Sondaż nt upadłości

Raport

Polityka II szansy dla MŚP. Sondaż nt upadłości

Zobacz
Usługi doradcze oraz instrumenty wsparcia dla MŚP w ramach Polityki II szansy

Raport

Usługi doradcze oraz instrumenty wsparcia dla MŚP w ramach Polityki II szansy

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań