Pomiń nawigację

Komponent makroekonomiczny - Ocena stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością - II

Seria: Instrument Szybkigo Reagowania

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2011

Język: PL

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Niniejsze opracowanie przedstawia analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR do końca września 2011 roku. Podobnie jak w poprzedniej (czerwcowej) edycji części makroekonomicznej raportu, przedmiotem rozważań jest określenie stanu koniunktury polskiej gospodarki, budowa średniookresowych prognoz podstawowych wskaźników makroekonomicznych, jak również przedstawienie prostych analiz wrażliwości. Opracowanie bazuje na podejściu statystyczno-ekonometrycznym opisanym szczegółowo w raporcie metodologicznym projektu ISR. Druga edycja raportu makroekonomicznego uwzględnia uwagi, które zgłoszono podczas przygotowania pierwszej części, jednak w swej strukturze pozostała niezmieniona. Dodatkowo, raport uzupełniono o analizy ex post prognoz prezentowanych w pierwszej edycji raportu, jak również ukazano wpływ nowych danych, aktualizowanych do końca września, na budowane prognozy.

Spis treści

1 KLUCZOWE ZJAWISKA I PROCESY MAKROEKONOMICZNE W POLSKIEJ GOSPODARCE ORAZ W OTOCZENIU ZEWNĘTRZNYM
1.1 SYTUACJA MAKROEKONOMICZNA POLSKI
1.2 GŁÓWNE TENDENCJE W GOSPODARCE ŚWIATOWEJ
2 DIAGNOZA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE ORAZ ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJOWYCH
2.1 POZYCJA CYKLICZNA POLSKIEJ GOSPODARKI ORAZ GŁÓWNE TRENDY ROZWOJOWE PROCESÓW GOSPODARCZYCH W UJĘCIU ZAGREGOWANYM
2.2 ANALIZA KONIUNKTURY W SEKTORACH POLSKIEJ GOSPODARKI
3 WPŁYW POTENCJALNYCH ZMIAN W OTOCZENIU MAKROEKONOMICZNYM NA KONDYCJĘ SEKTORA PRZEDSIĘBIORSTW
3.1 PREZENTACJA DANYCH I ZBIORU ROZWAŻANYCH MODELI
3.2 SCENARIUSZE SZOKOWE W GOSPODARCE I ICH WPŁYW NA SYTUACJĘ PRZEDSIĘBIORSTW
3.3 PROGNOZA KONDYCJI SEKTORA PRZEDSIĘBIORSTW POPRZEZ ANALIZĘ
AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Komponent makroekonomiczny - Ocena stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością - XIV

Raport

Komponent makroekonomiczny - Ocena stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością - XIV

Zobacz
Komponent makroekonomiczny - Ocena stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością - VIII

Raport

Komponent makroekonomiczny - Ocena stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością - VIII

Zobacz
Komponent makroekonomiczny - Ocena stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością - IV

Raport

Komponent makroekonomiczny - Ocena stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością - IV

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

Cel dofinansowania
Dla kogo
Nie wiesz do której kategorii należysz?
Kwota wsparcia (w zł)
Etapy rozwoju firmy
Program
  • Fundusze na lata 2021-2027
  • Fundusze na lata 2014-2020
Status ogłoszenia
Szukaj po frazie
Wybrane filtry
Znaleziono: ... wyników