Pomiń nawigację

Katalog laureatów XX edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości

Konkurs PPP

Rodzaj publikacji: Katalog

Rok wydania: 2018

Język: PL

ISBN: 978-83-7633-378-6

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Innowacje, niezależnie od tego czy mówimy o poziomie przedsiębiorstw, branży czy kraju, stanowią siłę napędową dalszego rozwoju i nowoczesności. Skala wdrażania innowacyjnych rozwiązań jest jednak w Polsce nadal niewystarczająca. Z tego względu konieczność zwiększania innowacyjności znalazła się wśród 5 filarów rozwoju gospodarczego Polski, zawartych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Jednym z działań wpisujących się w ten nurt jest organizowany wspólnie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Konkurs: Polski Produkt Przyszłości. Jest to jedyny tego typu Konkurs, który wyłania i nagradza projekty przełomowe, zmieniające oblicze polskiej gospodarki. W tym roku ma on wymiar szczególny w związku z przypadającym jubileuszem 20-lecia Konkursu. Jego historia pokazuje, Katalog laureatów 3 że mimo ryzyka, jakie towarzyszy wdrażaniu rozwiązań wysoko technologicznych, polscy inżynierowie, naukowcy i przedsiębiorcy odnoszą liczne sukcesy rynkowe w kraju i na świecie. To im należą się dziś szczególne podziękowania za wkład w rozwój innowacji w Polsce.

Rocznica Konkursu jest też doskonałą okazją do podziękowania ponad 300 ekspertom z różnych dziedzin techniki, którzy wspierali nas na przestrzeni tych 20 lat w procesie oceny ponad 900 projektów oraz brali udział w pracach Kapituły. To ich zaangażowaniu i profesjonalizmowi zawdzięczamy wysoki poziom merytoryczny Konkursu.

Wszystkim uczestnikom Konkursu serdecznie dziękujemy za udział, a laureatom gratulujemy i życzymy pełnej sukcesów drogi rozwoju.

Zachęcamy Państwa do lektury katalogu i zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach Konkursu!

Spis treści

Wstęp
O konkursie
Laureaci:
IntraLine-IOERT (Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Otwock)
Bezzałogowy statek powietrzny pionowego startu i lądowania ATRAX (Instytut Techniczny Wojsk Lotnicznych, Warszawa)
Maszyna zagregowana z ciągnikiem rolniczym do zbierania i zwijania materiału drzewnego pozostałego po ścince gałęzi, odrostów drzew i krzewów, jako biomasy na cele energetyczne (Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań)
Hydrogenerator do mikroelektrowni wodnej (Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Politechniki Świętokrzyskiej, Ośrodek Transferu Technologii Politechnika Świętokrzyska, Kielce)
Triggo – polska globalna innowacja w miejskiej elektromobilności (Triggo S.A., Warszawa)
Teemothy – symulator echokardiografii przezprzełykowej do trenowania lekarzy specjalistów (Medical Simulation Technologies Sp. z o.o., Kraków) Wysokooczyszczony żeluj ący 1-3,1-4 beta -glukan pochodzący z owsa, otrzymany w procesie biorafinacji umożliwiającej pozyskanie produktów o wysokiej warto ści dodanej (Bio Beta Technology Sp. z o.o., Częstochowa)
Instalacja gazowa STAG 500 DIS do pojazdów z bezpośrednim wtryskiem paliwa (AC S.A., Białystok)
Urządzenie i metoda badania próchnicy wtórnej przy zastosowaniu technologii NLDS – nieliniowej spektroskopii dielektrycznej (Numed Sp. z o.o., Warszawa)
Technologia zagospodarowania popiołów lotnych, łącznie z odpadami komunalnymi i przemysłowymi, w produkcji kruszyw lekkich dla budownictwa (Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Warszawa; NTI Sp. z o.o. Nowoczesne Techniki Instalacyjne, Głogów)
Robot społeczny EMYS do nauki języków obcych dla dzieci w wieku 3-9 lat (FLASH Robotics, Wrocław)

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Zrównoważone projektowanie w biznesie Przegląd inicjatyw i trendów

Raport

Zrównoważone projektowanie w biznesie Przegląd inicjatyw i trendów

Zobacz
Trendy, wyzwania i rekomendacje dla rynku pracy na podstawie badań BKL

Raport

Trendy, wyzwania i rekomendacje dla rynku pracy na podstawie badań BKL

Zobacz
Polski rynek pracy – procesy i zasoby

Raport

Polski rynek pracy – procesy i zasoby

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować