Pomiń nawigację

Sektor finansowy. Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego

Seria: Bilans Kapitału Ludzkiego

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2018

Język: PL

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Publikacja „Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego. Sektor finansowy” powstała w celu dostarczenia wiedzy na temat potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych w wybranych działach gospodarki.

W ramach projektu Bilans Kapitału Ludzkiego 2016-2023 przeprowadzone zostaną łącznie trzy edycje badań przekrojowych i badania branżowe – na początek – dla trzech wybranych sektorów – sektora finansowego, turystycznego i IT. Przeprowadzenie tych badań we współpracy z ekspertami skupionymi w sektorowych radach ds. kompetencji ma za zadanie zwiększenie wiedzy w zakresie potrzeb w sektorach.

Raport „Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego. Sektor finansowy” podsumowuje pierwsze z badań branżowych i został poświęcony analizie funkcjonowania i potrzebom sektora finansowego. Przedstawione w nim analizy i wnioski mogą stanowić podstawę do rekomendowania działań, których adresatami będą przedsiębiorstwa sektora, resorty odpowiedzialne za edukację, szkolnictwo wyższe i rynek pracy, jak również szkoły ponadgimnazjalne i firmy szkoleniowe. Zawarte w tym opracowaniu wyniki mają stanowić fundament do prowadzenia merytorycznej dyskusji i wdrażania polityk publicznych opartych na dowodach w obszarze edukacji i rynku pracy.

Raport został podzielony na pięć głównych części poświęconych kolejno: podsumowaniu najważniejszych wniosków, opisowi zastosowanej metodologii, analizie trendów rozwojowych, charakterystyce dynamiki zmian w obszarze kadrowym i analitycznej diagnozie ilustrującej prawdopodobny kierunek zmian w sektorze w obszarze kompetencyjnym.

 

Spis treści

Wstęp
Streszczenie
Słownik pojęć
Metodologia badania
Cele badania
Przebieg badania
Wyzwania związane z realizacją badania i sposoby ich przezwyciężenia
Trendy rozwojowe oraz szanse i zagrożenia dla sektora
Ogólny obraz sektora finansowego
Czynniki oddziałujące na sektor finansowy w ujęciu PEST
Najważniejsze trendy w sektorze – opis i konsekwencje
Zatrudnienie i kompetencje w sektorze finansowym
Charakterystyka i dynamika zatrudnienia w sektorze finansowym
Stanowiska − przewidywany spadek zapotrzebowania
Stanowiska − przewidywany wzrost zapotrzebowania
Kompetencje pracowników sektora finansowego
Przewidywane braki kompetencyjne
Poziom wymaganych kompetencji na podstawie Sektorowej Ramy Kwalifikacji (SRKB)
Strategia zarządzanie zasobami ludzkimi – prawdopodobne zmiany
Strategia zarządzanie zasobami ludzkimi – wyzwania
Uproszczony foresight kompetencyjny
Podsumowanie
Aneks 1: Przewidywane wzrosty i spadki zapotrzebowania na stanowiska w podsektorach
Aneks 2: Kompetencje, których będzie szczególnie brakować na wybranych stanowiskach
Aneks 3: Minimalny poziom kompetencji na wybranych stanowiskach
Spis tabel i wykresów

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Bilans Kapitału Ludzkiego 2017 - Rozwój kompetencji – uczenie się osób dorosłych i podmioty oferujące usługi rozwojowe

Raport

Bilans Kapitału Ludzkiego 2017 - Rozwój kompetencji – uczenie się osób dorosłych i podmioty oferujące usługi rozwojowe

Zobacz
Bilans Kapitału Ludzkiego 2017 - Raport z badania ludności w wieku 18-69 lat

Raport

Bilans Kapitału Ludzkiego 2017 - Raport z badania ludności w wieku 18-69 lat

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

Cel dofinansowania
Dla kogo
Nie wiesz do której kategorii należysz?
Kwota wsparcia (w zł)
Etapy rozwoju firmy
Program
  • Fundusze na lata 2021-2027
  • Fundusze na lata 2014-2020
Status ogłoszenia
Szukaj po frazie
Wybrane filtry
Znaleziono: ... wyników