Pomiń nawigację

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego

Logotyp unijny: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego

Wsparcie na rzecz m.in. rozwoju kompetencji, poprawy sytuacji osób na rynku pracy, zwiększenia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Aktualności

O programie

Celem programu jest:

  • Edukacja
  • Wspieranie uczenia się przez całe życie, w szczególności elastycznych możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji dla wszystkich, z uwzględnieniem umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych
  • Lepsze przewidywanie zmian i zapotrzebowania na nowe umiejętności na podstawie potrzeb rynku pracy
  • Ułatwianie zmian ścieżki kariery zawodowej i wspieranie mobilności zawodowej
  • Wzrost świadomości wśród przedsiębiorców w zakresie dostępności
Zobacz pozostałe cele programu

Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) stanowi kontynuację dwóch wcześniejszych programów – Wiedza Edukacja Rozwój 2007-2013 oraz Kapitał Ludzki 2014-2020.

Nawet jeżeli szkołę dawno masz za sobą, ciągle się uczysz – zdobywasz nowe umiejętności, kompetencje, wiedzę. To podstawa Twojego rozwoju, ale także firmy, którą prowadzisz, pracowników, których zatrudniasz, i gospodarki, w której funkcjonujesz.

Głównymi obszarami programu FERS są praca, edukacja, zdrowie oraz dostępność. PARP uczestniczy m.in. badaniach rynku pracy czy udostępnianiu usług rozwojowych (np. kursy kwalifikacyjne, szkolenia, studia, doradztwo). W Bazie Usług Rozwojowych, którą prowadzi Agencja, przybywa nowych ofert wspieranych z Funduszy Europejskich.

PARP poprzez operatorów udziela przedsiębiorcom wsparcia w zakresie wskazanym przez sektorowe rady ds. kompetencji (aktualnie 17 branż). W odpowiedzi na wyzwania wynikające ze zmian demograficznych oraz na rynku pracy PARP realizuje też projekty własne. 

Poznaj możliwości finansowania w FERS

Dowiedz się więcej o FERS

  • Równościowe zasady horyzontalne
    Sprawdź m.in. informacje o zasadach równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, równości szans kobiet i mężczyzn. Dowiedz się jak zgłaszać podejrzenia naruszeń KPP i KPON

Polecane publikacje

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (kwiecień 2024)

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (kwiecień 2024)

Zobaczpublikacje pt. Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (kwiecień 2024)
Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Zobaczpublikacje pt. Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)
Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Zobaczpublikacje pt. Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Polecane artykuły