Pomiń nawigację

9 grudnia 2021 r.

Badanie UE dot. upowszechnienia zrównoważonych technologii i rozwiązań wśród MŚP [ankieta dla przedsiębiorców]

Komisja Europejska prowadzi prace nad opracowaniem wspólnych planów działania w zakresie technologii przemysłowych, aby przyspieszyć wprowadzanie wyników badań na rynek oraz wspierać upowszechnianie technologii wśród przedsiębiorstw w całej Europie.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety i pomocy w odpowiedzi na wyzwania, przed którymi stoją MŚP w Europie w zakresie opracowywania, zakupu i stosowania technologii przyjaznych dla środowiska (niskoemisyjnych, opartych na obiegu zamkniętym).

Wyniki ankiety zostaną uwzględnione w przyszłych wspólnych planach działania w zakresie technologii przemysłowych w ramach ERA, które zostaną opublikowane w 2022 r.

Aktualne informacje można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej.

Ankieta dostępna jest również w polskiej wersji językowej – prosimy wybrać opcję „polski” w rozwijanym menu „Languages” po prawej stronie.

Wypełnij ankietę.

Dziękujemy!


Może Cie zainteresować

Opublikowano: 09.12.2021 10:13
Poprawiono: 09.12.2021 09:13
Modyfikujący: Eryk Rutkowski
Udostępniający: Eryk Rutkowski
Autor dokumentów: