Pomiń nawigację

18 kwietnia 2024 r.

Podmioty z Bazy Usług Rozwojowych mogą otrzymać wsparcie w ramach trwającego naboru „Usługi Rozwojowe 4.0”

Trwa nabór w ramach działania „Usługi Rozwojowe 4.0 – oferta dla dostawców usług BUR”, które ma na celu wspieranie polskich podmiotów z Bazy Usług Rozwojowych (BUR). Uczestnicy mogą liczyć na zwrot kosztów nawet do 80% poniesionych wydatków. Nabór wniosków będzie trwać do 31 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania dostępnych środków. Konkurs finansowany jest z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS).

Cel konkursu

Dzięki udzielonemu wsparciu, podmioty zarejestrowane w BUR będą mogły otrzymać zwrot kosztów zakupu licencji. Mają one wspomóc wspieranie procesów tworzenia, rozwijania i wprowadzania na rynek innowacyjnych form usług rozwojowych oraz wykorzystywania nowoczesnych technologii, także w formie zdalnej. Możliwe jest także sfinansowanie kosztów usługi szkolenia lub doradztwa dla pracowników, aby przygotować ich do korzystania z licencji.

Nabór wniosków trwa do 31 sierpnia 2026 r. lub do wyczerpania dostępnych środków. Podmiot z polskim kapitałem ma możliwość uzyskania zwrotu nawet do 80% kosztów udzielonego wsparcia. Pomoc finansowa udzielana jest w ramach pomocy de minimis. W przypadku przedsiębiorstw, które w wyniku otrzymania wsparcia przekroczą limit uzyskanej pomocy de minimis – pozostałe koszty ponad limit ponoszą samodzielnie.

Kto może otrzymać wsparcie?

Projekt skierowany jest do podmiotów posiadających wpis do BUR (uprawniający do publikowania usług z możliwością ich dofinansowania ze środków publicznych), które:

  • chcą dzięki wsparciu stworzyć, rozwinąć i wprowadzić do swojej oferty nowe formy usług rozwojowych lub wykorzystać nowe technologie;
  • nie posiadają w swojej ofercie form usług czy technologii, o których dofinansowanie się ubiegają;
  • nie są dostawcą licencji ani usług szkoleniowych i doradczych dla pozostałych Odbiorców wsparcia w ramach konkursu „Usługi rozwojowe 4.0”;
  • mogą otrzymać pomoc de minimis;
  • nie są powiązane kapitałowo lub osobowo z dostawcą licencji i Beneficjentem;
  • nie otrzymały już wsparcia w ramach konkursu „Usługi rozwojowe 4.0”;
  • nie otrzymały dofinansowania na licencje i szkolenia/doradztwo, które chcą zakupić w ramach niniejszego projektu, z innych źródeł.

Operatorzy projektu

W ramach konkursu „Usługi Rozwojowe 4.0 – oferta dla dostawców usług BUR ", podmioty zarejestrowane w BUR mogą zgłaszać się do trzech operatorów.

Szczegółowe informacje o konkursie „Usługi Rozwojowe 4.0 – oferta dla dostawców usług BUR " dostępne są na stronie PARP.

PARP zastrzega, że wsparcie musi być zgodne z rzeczywistymi potrzebami podmiotów BUR, zweryfikowanymi przez beneficjenta lub partnera.

Pliki do pobrania

Może Cię zainteresować

Opublikowano: 18.04.2024 15:13
Poprawiono: 18.04.2024 13:20
Modyfikujący: katarzyna_mikstacka
Udostępniający: katarzyna_mikstacka
Autor dokumentów: