2 czerwca 2021

Nagranie z webinarium „Edukacja, wiedza, informacja, podnoszenie kompetencji – czyli instrumenty wspierające rozwój przedsiębiorców"

Udostępnij

W webinarium wzięli udział eksperci Departamentu Wsparcia Przedsiębiorczości, którzy zaprezentowali realizowane działania, dotyczące m.in.:

 • Centrum Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw (CR MŚP) – inicjatywy, w ramach której Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości świadczy nieodpłatne usługi o charakterze informacyjnym i szkoleniowym, udostępniane w formie webinariów, konferencji, filmów instruktażowych, animacji i podcastów;
 • Akademii PARP – edukacyjnego portalu e-learningowego, na którym dostępne są bezpłatne kursy online z zakresu: prawa, finansów, marketingu, zarządzania i kompetencji;
 • działalności Sieci Enterprise Europe Network, która wspiera małych i średnich przedsiębiorców w internacjonalizacji. W ramach sieci oferowane są:
  • giełdy kooperacyjne i misje gospodarcze;
  • konferencje;
  • szkolenia i warsztaty;
  • seminaria i webinaria;
  • porady ekspertów.
 • Międzynarodowych Zamówień Publicznych (MZP) – działań, które są podejmowane w celu przybliżenia polskim przedsiębiorstwom rynku międzynarodowych zamówień publicznych i projektów organizacji międzynarodowych, w tym agend systemu Organizacji Narodów Zjednoczonych, Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża oraz grupy Banku Światowego.

Ponadto, podczas webinarium ekspert Departamentu Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach, przedstawił zasady wsparcia szkoleniowo-doradczego realizowanego w ramach Systemu Sektorowych Rad ds. Kompetencji – projektu finansowanego z Funduszy Europejskich w programie operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój.

Pliki do pobrania

Zobacz więcej podobnych artykułów