Autorzy: Marta Niemczewska, Karolina Mrowiec, Aleksandra Paterek

Rola kobiet w innowacyjnej przedsiębiorczości wysokich technologii

Na start Rozwój kompetencji

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2007

Język: PL

ISBN: 978-83-60009-56-7

Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Badanie jakościowe Rola kobiet w innowacyjnej przedsiębiorczości wysokich technologii zostało przeprowadzone w celu weryfikacji hipotez wynikających z rezultatów badań i dostępnej wiedzy teoretycznej. Przedstawiają one sytuację kobiet jako pracowników dyskryminowanych w drodze do awansu na stanowiska kierownicze, którzy stanowią znacznie mniejszy odsetek kadry, zwłaszcza na stanowiskach dyrektorów, prezesów oraz kierowników. Dostępna wiedza wskazuje także na dysproporcje w zarobkach kobiet i mężczyzn zatrudnionych na analogicznych stanowiskach oraz na różny dostęp do świadczeń dodatkowych.
 
Badanie jakościowe zostało przeprowadzone celem weryfikacji powyższych hipotez, a przede wszystkim ustalenia czynników, które opisują i identyfikują rolę kobiet w przedsiębiorstwach wysokich technologii oraz przebieg ich kariery zawodowej. By zdiagnozować wszystkie te czynniki, badanie zostało przeprowadzone w różnych grupach respondentów: zarówno wśród kobiet zatrudnionych w przedsiębiorstwach wysokich technologii na stanowiskach merytorycznych (pod uwagę wzięte zostały różne branże), jak i w tych przedsiębiorstwach, które nie są aż w takim stopniu innowacyjne, w kontekście warunków zatrudnienia kobiet i czynników, które je determinują, oraz wśród mężczyzn i pracodawców.  
 
Zostały także przeprowadzone wywiady eksperckie z przedstawicielami firm doradztwa personalnego. Objęcie badaniem tej grupy miało na celu porównanie zebranych wyników w kontekście całego sektora przedsiębiorstw w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem firm stosujących wysokie technologie. Pozwoliły także na uchwycenie szerszego kontekstu badania, rzeczywistej sytuacji na rynku pracy oraz zweryfi kowanie wypowiedzi pozostałych respondentów (czasem poprawnych politycznie). Zogniskowane Wywiady Grupowe, przeprowadzone w drugiej części badania celem weryfi kacji analiz dokonanych na podstawie Indywidualnych Wywiadów Pogłębionych, w pełni potwierdziły wcześniejsze ustalenia badawcze.

Spis treści

1. METODOLOGIA
2. RÓŻNICE W WARTOŚCIACH WYZNAWANYCH PRZEZ KOBIETY I MĘŻCZYZN
3. STRUKTURA ZATRUDNIENIA
4. OCZEKIWANIA PRACODAWCÓW W STOSUNKU DO PRACOWNIKÓW
5. KRYTERIA OCENY PRACOWNIKÓW
6. RÓŻNICE W PRZEBIEGU KARIERY ZAWODOWEJ
7. ROLA KOBIET W PRZEDSIĘBIORSTWIE
8. KOBIETA A MACIERZYŃSTWO
9. STEREOTYPY – TECHNIKA NIEDOKOŃCZONYCH ZDAŃ
10. ZASADA RÓWNOŚCI PŁCI
11. NAJWAŻNIEJSZE USTALENIA BADAWCZE
12. REKOMENDACJE
13. NARZĘDZIA BADAWCZE

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Przedsiębiorczość kobiet w Polsce

Raport

Przedsiębiorczość kobiet w Polsce

Zobacz
Kierunki inwestowania w nowoczesne technologie w przedsiębiorstwach MSP

Raport

Kierunki inwestowania w nowoczesne technologie w przedsiębiorstwach MSP

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań