Pomiń nawigację

Autorzy: Praca zbiorowa

Badanie doświadczenia ośrodków KSU dla MSP w prowadzeniu projektów

Instytucje Otoczenia Biznesu Dokapitalizowanie Na start Badania i inwestycje Współpraca i partnerzy

Seria: KSU

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2008

Język: PL

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Niniejszy raport został przygotowany w oparciu o materiał empiryczny zebrany w ramach
realizacji projektu badawczego przeprowadzonego na potrzeby projektu „Przygotowanie i
przeprowadzenie badania doświadczenia ośrodków Krajowego Systemu Usług dla
MSP w prowadzeniu projektów” realizowanego na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.Raport otwiera zestawienie najważniejszych wniosków
płynących z przeprowadzonego badania oraz rekomendacji przygotowanych w oparciu o
uzyskane wyniki.

Spis treści

WPROWADZENIE
1. NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI I REKOMENDACJE WYNIKAJĄCE Z BADANIA
1.1 Wnioski
1.2 Rekomendacje
1.2.1 Rekomendacje dotyczące aktywności projektowej ośrodków KSU
1.2.2 Rekomendacje dotyczące promocji najlepszych praktyk w realizacji projektów
1.2.3 Rekomendacje metodologiczne dotyczące monitorowania aktywności
projektowej ośrodków KSU
2. METODOLOGIA BADANIA
2.1 Schemat badania
2.2 Charakterystyka wykorzystanych technik badawczych
2.2.1 Indywidualny wywiad pogłębiony (IDI)
2.2.2 Wywiad CAWI
2.3 Charakterystyka poszczególnych faz badawczych
2.3.1 Faza I – Zidentyfikowanie kluczowych kwestii badawczych oraz przygotowanie
kwestionariusza do badania technika CAWI
2.3.2 Faza II – Badanie technika CAWI
2.3.3 Faza III – Studium przypadku
3. PRZEBIEG REALIZACJI BADANIA
3.1 Faza I – Zidentyfikowanie kluczowych kwestii badawczych oraz przygotowanie
kwestionariusza do badania technika CAWI
3.2 Faza II – Badanie technika CAWI
3.3 Faza III – Studium przypadku
4. ANALIZA WYNIKÓW BADANIA WSTĘPNEGO (PIERWSZA FAZA BADANIA)
5. ANALIZA WYNIKÓW BADANIA CAWI (DRUGA FAZA BADANIA)
5.1 Charakterystyka badanych ośrodków
5.1.1 Aktywność ośrodków w realizacji projektów
5.1.2 Forma prawna/typ ośrodków
5.1.3 Lokalizacja ośrodków
5.1.4 Okres funkcjonowania ośrodków
5.1.5 Okres zarejestrowania ośrodków w sieci KSU
5.1.6 Usługi świadczone przez ośrodki
5.1.7 Obszar specjalizacji ośrodków
5.1.8 Trwałość specjalizacji ośrodków KSU
5.1.9 Partycypacja ośrodków w sieciach innych niż KSU
5.2 Charakterystyka zrealizowanych projektów
5.2.1 Program, w ramach którego realizowano projekt
5.2.2 Źródła finansowania projektu
5.2.3 Okres realizacji projektu
5.2.4 Zasięg terytorialny realizacji projektu
5.2.5 Charakterystyka projektów konsorcjalnych
5.2.6 Cel projektu
5.2.7 Działania podjęte w ramach projektu
5.2.8 Kategorie odbiorców/beneficjentów projektu
5.2.9 Mierzalne rezultaty projektu
5.2.10 Stopień osiągnięcia wskaźników realizacji projektu
5.2.11 Osoby odpowiedzialne za realizacje merytorycznych zadań w projekcie
5.2.12 Trudności pojawiające się w czasie realizacji projektu
5.2.13 Realizacja zadań zgodnie z harmonogramem
5.2.14 Środki zaradcze zastosowane w celu rozwiązania trudności pojawiających się w czasie realizacji projektu
5.2.15 Identyfikacja projektów, które mogą być traktowane jako model/standard do kontynuacji lub ponownego wykorzystania
5.2.16 Identyfikacja projektów zawierających w sobie elementy świadczące o wysokim poziomie jego innowacyjności
5.3 Elementy projektów, które mogą być rekomendowane jako sposoby postępowania w prowadzeniu projektów przez inne ośrodki KSU
6. ANALIZA WYNIKÓW BADANIA REALIZOWANEGO METODA STUDIUM PRZYPADKU
(TRZECIA FAZA BADANIA)
6.1 Politechnika Krakowska – Centrum Transferu Technologii „Członek ogólnopolskiej
sieci transferu technologii i wspierania innowacyjności MSP „STIM”
6.1.1 Podstawowe dane o projekcie
6.1.2 Projekt „Członek ogólnopolskiej sieci transferu technologii i wspierania
innowacyjności msp STIM” jako przykład dobrej praktyki realizacji projektów przez
ośrodki KSU
6.1.3 Realizacja projektu
6.1.4 Podstawowe dane o realizatorze projektu
6.1.5 Doświadczenie ośrodka w realizacji projektów
6.1.6 Podsumowanie
6.2 Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi – Wymiana informacji pomiędzy
sektorem naukowo-badawczym a przedsiębiorstwami
6.2.1 Podstawowe dane o projekcie
6.2.2 Projekt „Wymiana informacji pomiędzy sektorem naukowo-badawczym a
przedsiębiorstwami” jako przykład dobrej praktyki realizacji projektów przez ośrodki KSU
6.2.3 Realizacja projektu
6.2.4 Podstawowe dane o realizatorze projektu
6.2.5 Doświadczenie ośrodka w realizacji projektów
6.2.6 Podsumowanie
6.3 Fundacja Rozwoju Regionu Rabka – Model Regionalnego Inkubatora Eksportera150
6.3.1 Podstawowe dane o projekcie
6.3.2 Projekt „Model Regionalnego Inkubatora Eksportera” jako przykład dobrej
praktyki realizacji projektów przez ośrodki KSU
6.3.3 Realizacja projektu
6.3.4 Podstawowe dane o realizatorze projektu
6.3.5 Doświadczenie ośrodka w realizacji projektów
6.3.6 Podsumowanie
6.4 Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego w Jeleniej Górze – Mikroprojekt
Polsko-Saksonska Kooperacja Gospodarcza
6.4.1 Podstawowe dane o projekcie
6.4.2 Mikroprojekt „Polsko-saksońska kooperacja gospodarcza” jako przykład dobrej
praktyki realizacji projektów przez ośrodki KSU
6.4.3 Realizacja projektu
6.4.4 Podstawowe dane o realizatorze projektu
6.4.5 Doświadczenie ośrodka w realizacji projektów
6.4.6 Podsumowanie
6.5 Fundacja „Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości” Załóż firmę w AIP ......... 163
6.5.1 Podstawowe dane o projekcie
6.5.2 Projekt „Załóż firmę w AIP” jako przykład dobrej praktyki w realizacji projektów
6.5.3 Realizacja projektu
6.5.4 Podstawowe dane o realizatorze projektu
6.5.5 Doświadczenie ośrodka w realizacji projektów
6.5.6 Podsumowanie
6.6 Konińska Izba Gospodarcza – Wzmocnienie Konińskiej Izby Gospodarczej –
Instytucjonalne Wsparcie Przedsiębiorców w ochronie środowiska
6.6.1 Podstawowe dane o projekcie
6.6.2 Projekt „Wzmocnienie Konińskiej Izby Gospodarczej - instytucjonalne wsparcie
przedsiębiorców w ochronie środowiska” jako przykład dobrej praktyki w realizacji
projektów
6.6.3 Realizacja projektu
6.6.4 Podstawowe dane o realizatorze projektu
6.6.5 Doświadczenie ośrodka w realizacji projektów
6.6.6 Podsumowanie
6.7 Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego – Współpraca na rzecz Podlasia
6.7.1 Podstawowe dane o projekcie
6.7.2 Projekt „Współpraca na rzecz rozwoju Podlasia” jako przykład dobrej praktyki w realizacji projektów
6.7.3 Realizacja projektu
6.7.4 Podstawowe dane o realizatorze projektu
6.7.5 Doświadczenie ośrodka w realizacji projektów
6.7.6 Podsumowanie
6.8 Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – Wsparcie na rzecz
Wielkopolskiego Klastra Meblarskiego
6.8.1 Podstawowe dane o projekcie
6.8.2 Projekt „Wsparcie na rzecz rozwoju Wielkopolskiego Klastra Meblarskiego” jako
przykład dobrej praktyki w realizacji projektów
6.8.3 Realizacja projektu
6.8.4 Podstawowe dane o realizatorze projektu
6.8.5 Doświadczenie ośrodka w realizacji projektów
6.8.6 Podsumowanie
6.9 Wschodni Klub Techniki i Racjonalizacji w Zamościu – „Młodzież Innowacyjna i Przedsiębiorcza”
6.9.1 Podstawowe dane o projekcie
6.9.2 Projekt „Młodzież innowacyjna i przedsiębiorcza” jako przykład dobrej praktyki w
realizacji projektów
6.9.3 Realizacja projektu
6.9.4 Podstawowe dane o realizatorze projektu
6.9.5 Doświadczenie ośrodka w realizacji projektów
6.9.6 Podsumowanie
6.10 Wrocławskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii przy Politechnice
Wrocławskiej „Akademia Wiedzy Koniecznej dla Juniorów Biznesu”
6.10.1 Podstawowe dane o projekcie
6.10.2 Projekt „Akademia Wiedzy koniecznej dla juniorów biznesu” jako przykład
dobrej praktyki realizacji projektów przez ośrodki KSU
6.10.3 Realizacja projektu
6.10.4 Podstawowe dane o realizatorze projektu
6.10.5 Doświadczenie ośrodka w realizacji projektów
6.10.6 Podsumowanie
7. NARZĘDZIA BADAWCZE
7.1 Badanie wstępne
7.1.1 Scenariusz wywiadu IDI z przedstawicielem koordynatora sieci KSU
7.1.2 Scenariusz wywiadu IDI z przedstawicielami ośrodków KSU
7.2 Badanie CAWI
7.2.1 Ankieta dotycząca ośrodka
7.2.2 Ankieta dotycząca projektu
7.3 Badanie realizowane metoda studium przypadku
7.3.1 Scenariusz wywiadu IDI z przedstawicielem realizatora projektu
7.3.2 Scenariusz wywiadu IDI z beneficjentem projektu
8. SPIS WYKRESÓW
9. SPIS TABEL
10. SPIS MAP

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Obserwatorium rynku usług wspierających rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności w Polsce

Raport

Obserwatorium rynku usług wspierających rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności w Polsce

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

Cel dofinansowania
Dla kogo
Nie wiesz do której kategorii należysz?
Kwota wsparcia (w zł)
Etapy rozwoju firmy
Program
  • Fundusze na lata 2021-2027
  • Fundusze na lata 2014-2020
Status ogłoszenia
Szukaj po frazie
Wybrane filtry
Znaleziono: ... wyników