Pomiń nawigację

Profil dojrzałego konsumenta - MMP dostawcą usług dla osób starszych

Seria: Kapitał Ludzki

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2013

Język: PL

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

W wieku XX i na początku wieku XXI obserwuje się niespotykany w dotychczasowej historii ludzkości proces starzenia się populacji w skali globalnej. Na skutek transformacji demograficznej, polegającej na wzroście długości trwania życia oraz spadku urodzeo doszło do istotnych zmian struktury wieku ludności. Zgodnie z prognozami ekspertów międzynarodowych, globalizacja procesu starzenia się społeczeostw spowoduje zwiększenie się liczby osób w wieku 60+ o 1-1,5 mld na całym świecie, z czego w Polsce o około 6,2 do 7,3 mln, w przeciągu najbliższych 10-20 lat.

Pierwszym elementem podlegającym analizie jest profil dojrzałego konsumenta. Jego określenie zostanie dokonane dzięki analizie danych statystycznych dotyczących takich elementów jak wysokośd dochodu pozostającego do dyspozycji osób w wieku 60+, koszyk ich wydatków, sposób gospodarowania finansami (podstawowe strategie zakupowe oraz oszczędnościowe), sytuacja mieszkaniowa osób starszych oraz analiza dotychczasowej i prognozowanej zmiany demograficznej społeczeostwa polskiego w perspektywie europejskiej i światowej.

Spis treści

1.Wstęp
2 Profil dojrzałego konsumenta
a. Aspekt ekonomiczny
b.  Aspekt społeczno-demograficzny
3. Analiza branż pod kątem dostosowania do potrzeb konsumenta dojrzałego
a. Branża farmaceutyczna
b. Branża medyczna
c. Branża medycyny naturalnej
d. Branża kosmetyczna
e. Branża usług opiekuńczych
f. Branża usług rehabilitacyjnych
g. Branża nowoczesnych technologii
h. Branża turystyczna 
i. Branża handlowa
j. Branża odzieżowa i obuwnicza 
k. Branża rzemieślnicza 
l. Branża ubezpieczeniowa 
m. Branża edukacyjna
n. Branża kulturalno-rozrywkowa i rekreacyjna
o. Branża motoryzacyjna 
4. Określenie grup usług, które mogą byd świadczone na rzecz osób starszych przez mikro i małe przedsiębiorstwa 
5. Wnioski i rekomendacje

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

MMP dostawcą usług dla osób starszych

Raport

MMP dostawcą usług dla osób starszych

Zobacz
Trendy rozwojowe inteligentnych organizacji w globalnej gospodarce

Raport

Trendy rozwojowe inteligentnych organizacji w globalnej gospodarce

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań