Autorzy: Praca zbiorowa

Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych - 2012

Zamówienia publiczne Współpraca i partnerzy

Seria: Kapitał Ludzki

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2012

Język: PL

ISBN: 978-83-7633-139-3

Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Prezentujemy publikację przygotowaną w zakresie merytorycznym przez Urząd Zamówień Publicznych w ramach projektu systemowego PARP pn. „Nowe podejście do zamówień publicznych – szkolenia i doradztwo”. Jednym z celów projektu jest wzrost wiedzy zamawiających i wykonawców o możliwościach, jakie stwarza ustawa Prawo zamówień publicznych oraz sposobach wdrożenia tych rozwiązań w praktyce udzielania zamówień.

W opracowaniu znajdą Państwo opinie opracowane przez UZP w latach 2011 i 2012, dotyczące między innymi: podwykonawstwa i dysponowania zasobami podmiotu trzeciego oraz form zobowiązania podmiotu trzeciego, udzielania zamówień przez wyodrębnione jednostki administracji publicznej czy też kwestie rażąco niskiej ceny. Wyrażamy nadzieję, że publikacja będzie przydatnym źródłem informacji zarówno dla zamawiających, jaki i wykonawców ubiegających się o zamówienia publiczne.

Spis treści

Na podstawie Informatorów Urzędu Zamówień Publicznych lipiec 2011 – czerwiec 2012

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych - 2013

Poradnik

Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych - 2013

Zobacz
Kontrola udzielania zamówień publicznych

Raport

Kontrola udzielania zamówień publicznych

Zobacz
Nowe podejście do zamówień publicznych. Raport z badań 2012

Raport

Nowe podejście do zamówień publicznych. Raport z badań 2012

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań