Autorzy: Dorota Anders, Liliana Wojaczek

Ochrona środowiska, ochrona wód

Nowe produkty i inwestycje

Rodzaj publikacji: Poradnik

Rok wydania: 2003

Język: PL

ISBN: 83-88802-65-8

Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Woda jest jednym z podstawowych komponentów środowiska przyrodniczego, podlegającemu stałej kontroli i ochronie. Znaczenie wody, jej stanu czystości - zwłaszcza wód śródlądowych jest dla całej biosfery oczywiste. Ochrona wód przed zanieczyszczeniami jest dziedziną priorytetową w polityce ekologicznej Unii Europejskiej.

Polska, deklarując zamiar wejścia do UE, sformułowała swoje stanowisko negocjacyjne w obszarze środowiska oraz wyraziła akceptację i gotowość wdrożenia dorobku prawnego wspólnoty w tym zakresie. Podstawowym warunkiem przejęcia dorobku prawnego UE jest konieczność realizacji wielu inwestycji (poprawa stanu urządzeń, infrastruktury i organizacji na wszystkich szczeblach ochrony środowiska) niezbędnych do wdrożenia poszczególnych aktów prawnych UE. Nowa ustawa Prawo wodne, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2002 r., dostosowuje nasze prawo do wymogów obowiązujących w UE, ale nie rozwiązuje problemu finansowania gospodarki wodnej.

Spis treści

Poradnik omawia wymienioną poniżej tematykę:

  • organizację systemu zarządzania środowiskiem w Unii Europejskiej,
  • ochronę środowiska w Polsce,
  • zaopatrzenie w wodę - normy jakości wody,
  • gospodarkę ściekami i ochronę wód przed zanieczyszczeniami,
  • zintegrowany system zarządzania jakością wody,
  • akty prawne z zakresu ochrony środowiska wpływające na przepisy o ochronie wód,
  • metody minimalizacji zużycia wody i ilości wytwarzanych ścieków w zakładach przemysłowych.

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie

Poradnik

Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie

Zobacz
Wzorce zrównoważonej produkcji w działalności przedsiębiorstw – analiza danych zastanych

Raport

Wzorce zrównoważonej produkcji w działalności przedsiębiorstw – analiza danych zastanych

Zobacz
Wzorce zrównoważonej produkcji w działalności przedsiębiorstw – badanie jakościowe

Raport

Wzorce zrównoważonej produkcji w działalności przedsiębiorstw – badanie jakościowe

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań