Pomiń nawigację

Komponent mikroekonomiczny - Ocena stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością - I

Seria: Instrument Szybkigo Reagowania

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2011

Język: PL

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Podjęte zamierzenie i zrealizowane rozwiązanie projektowe w zakresie Systemu Wczesnego Ostrzegania (SWO) w ramach rozwiązania systemowego ISR, jest podstawą prowadzenia badań z wykorzystaniem opracowanej metody i narzędzi monitorowania gospodarki w komponencie mikroekonomicznym. Ich efektem jest niniejszy Raport w zakresie oceny zmiany stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością.

Spis treści

1 CEL I PRZEDMIOT BADAŃ W ZAKRESIE SWO W OBSZARZE MIKROEKONOMICZNYM
1.1 Cel i struktura działań w ramach przyjętych ścieżek badawczych
1.2 Podmiotowy, przedmiotowy i czasowy zakres badań oraz źródła zasilenia informacyjnego
1.3 Zakres wyłączeń, dodatkowych specyfikacji oraz uwarunkowań realizacji badań
2 CHARAKTERYSTYKA ZMIAN DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE
2.1 Charakterystyka zmian działalności gospodarczej sektora przedsiębiorstw w Polsce
2.1.1 Analiza zmiany liczby i struktury podmiotów gospodarczych w Polsce
2.2 Analiza zjawiska upadłości podmiotów gospodarczych w Polsce
3 ZMIANY POTENCJAŁU I WYNIKÓW EKONOMICZNYCH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE
3.1 Analiza zmian ogólnej sytuacji finansowej przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2010
3.2 Analiza intensywności wykorzystania składników potencjału ekonomiczno-finansowego przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2010
3.3 Analiza zmian produktywności przedsiębiorstw z uwzględnieniem rozkładu decylowego wskaźnika produktywności majątku ogółem w wybranych sekcjach działalności gospodarczej w latach 2007-2010
3.4 Analiza stopnia Zadłużenia i struktury kapitałowo-majątkowej przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2010
3.5 Analiza stopnia zadłużenia przedsiębiorstw z uwzględnieniem rozkładu decylowego wskaźnika zadłużenia ogółem w wybranych sekcjach działalności gospodarczej w latach 2007-2010
3.6 Analiza płynności finansowej przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2010 77
3.7 Analiza stopnia płynności finansowej przedsiębiorstw z uwzględnieniem rozkładu decylowego wskaźnika płynności bieżącej w wybranych sekcjach działalności gospodarczej w latach 2007-2010
3.8 Analiza sprawności działania przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2010
3.9 Analiza rentowności przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2010
3.10 Analiza zdolności do obsługi zadłużenia przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2010
4 ANALIZA CZYNNIKÓW I BUDOWA MODELI PRZEWIDYWANIA STOPNIA ZAGROŻENIA PRZEDSIĘBIORSTWA UPADŁOŚCIĄ
4.1 Przesłanki konstrukcji modeli predykcji upadłości
4.2 Zdefiniowanie zbioru uczącego przedsiębiorstw
4.3 Zmienne opisujące kondycję ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa
4.4 Ustalenie statystycznych metod dobierania przedsiębiorstw
4.5 Analiza korelacji mierników kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw
4.6 Identyfikacja zależności pomiędzy kondycją ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa a zagrożeniem upadłością
4.6.1 Wyniki rozkładów indywidualnych zmiennych objaśniających
4.7 Estymacja modeli logistycznych
4.7.1 Wyłonienie optymalnych mierników kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw
4.7.2 Zdefiniowanie klas zagrożenia upadłością
4.7.3 Określanie sprawności statystycznych metod identyfikacji stanu zagrożenia upadłością
4.8 Wyniki analizy jednowymiarowych rozkładów zmiennych objaśniających oraz korelacji wskaźników ekonomiczno-finansowych
5 ANALIZA STANU I ZMIANY STOPNIA ZAGROŻENIA PRZEDSIĘBIORSTW UPADŁOŚCIĄ
5.1 Konstrukcja i przebieg wnioskowania w zakresie stopnia zagrożenia upadłością
5.2 Ogólne zmiany stanu kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw w aspekcie prawdopodobieństwa zagrożenia upadłością
5.2.1 Analiza porównawcza i wnioskowanie retrospektywne
5.2.2 Wyniki oszacowania prawdopodobieństwa zagrożenia upadłością – analiza prospektywna
5.3 Analiza zmiany stanu przedsiębiorstw według działów PKD
5.4 Analiza zmian stanu zagrożenia przedsiębiorstw upadłością w ujęciu regionalnym
5.5 Prognozowane zmiany stopnia zagrożenia upadłością przedsiębiorstw

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Komponent mikroekonomiczny - Ocena stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością - XIV

Raport

Komponent mikroekonomiczny - Ocena stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością - XIV

Zobacz
Komponent mikroekonomiczny - Ocena stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością - VIII

Raport

Komponent mikroekonomiczny - Ocena stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością - VIII

Zobacz
Komponent mikroekonomiczny - Ocena stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością - IV

Raport

Komponent mikroekonomiczny - Ocena stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością - IV

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

Cel dofinansowania
Dla kogo
Nie wiesz do której kategorii należysz?
Kwota wsparcia (w zł)
Etapy rozwoju firmy
Program
  • Fundusze na lata 2021-2027
  • Fundusze na lata 2014-2020
Status ogłoszenia
Szukaj po frazie
Wybrane filtry
Znaleziono: ... wyników