Pomiń nawigację

Autorzy: Łukasz Lenart, Błażej Mazur, Mateusz Pipień, Krystian Mucha, Justyna Wróblewska

Komponent makroekonomiczny - Ocena stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością - XI

Re-start firmy

Seria: Instrument Szybkigo Reagowania

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2014

Język: PL

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Niniejsze opracowanie przedstawia analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR dla danych empirycznych do trzeciego kwartału 2013 roku. W porównaniu z poprzednią wersją raportu, dla analiz wykorzystujących dane o częstotliwości miesięcznej, zaktualizowano obserwacje z lipca, sierpnia i września 2013 r. Analizy bazujące na danych o częstotliwości kwartalnej zaktualizowano, wobec dodania do szeregów czasowych obserwacji z III kwartału 2013 r.

Spis treści

I WPROWADZENIE
II SYNTEZA WYNIKÓW
1 KLUCZOWE ZJAWISKA I PROCESY MAKROEKONOMICZNE W POLSKIEJ GOSPODARCE ORAZ W OTOCZENIU ZEWNĘTRZNYM
1.1 SYTUACJA MAKROEKONOMICZNA POLSKI
1.2 GŁÓWNE TENDENCJE W GOSPODARCE ŚWIATOWEJ
2 DIAGNOZA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE ORAZ ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJOWYCH
2.1 POZYCJA CYKLICZNA POLSKIEJ GOSPODARKI ORAZ GŁÓWNE TRENDY ROZWOJOWE PROCESÓW GOSPODARCZYCH W UJĘCIU ZAGREGOWANYM
2.2 ANALIZA KONIUNKTURY I PERSPEKTYW ROZWOJOWYCH W SEKTORACH PRODUKCJI, HANDLU I BUDOWNICTWA POLSKIEJ GOSPODARKI
3 WPŁYW POTENCJALNYCH ZMIAN W OTOCZENIU MAKROEKONOMICZNYM NA KONDYCJĘ SEKTORA PRZEDSIĘBIORSTW
3.1 PREZENTACJA DANYCH I ZBIORU ROZWAŻANYCH MODELI
3.2 SCENARIUSZE SZOKOWE W GOSPODARCE I ICH WPŁYW NA SYTUACJĘ W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW
3.3 PROGNOZA KONDYCJI SEKTORA PRZEDSIĘBIORSTW POPRZEZ ANALIZĘ LICZBY ZAREJESTROWANYCH PODMIOTÓW GOSPODARKI NARODOWEJ

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Komponent mikroekonomiczny - Ocena stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością - XI

Raport

Komponent mikroekonomiczny - Ocena stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością - XI

Zobacz
Analizy wykonane w komponentach mikroekonomicznym  i makroekonomicznym projektu ISR – XI raport łączny

Raport

Analizy wykonane w komponentach mikroekonomicznym i makroekonomicznym projektu ISR – XI raport łączny

Zobacz
Synteza raportu ISR - Ocena stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością - XI

Raport

Synteza raportu ISR - Ocena stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością - XI

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować