Pomiń nawigację

Alicja Olszar

Prawnik korporacyjny, specjalizuje się w prawie gospodarczym i handlowym, a także projektach due diligence w przypadku sprzedaży akcji lub udziałów spółek, sprzedaży przedsiębiorstwa oraz przekształceń spółek prawa handlowego. Doktorantka w Katedrze Prawa Handlowego Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Obecnie związana z kancelarią prawną LAWBOX z siedzibą we Wrocławiu

Firma / Instytucja: Kancelarią Prawna LAWBOX

Aktualnie autor nie prowadzi prelekcji i wystąpień.