Pomiń nawigację

Katarzyna Lisek

Badaczka, ewaluatorka, ekspertka do spraw oceny efektów projektów innowacyjnych oraz badań w obszarze rynku pracy.  Specjalizuje się w ewaluacji wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw. Pracowała w zespołach oceniających efekty pomocy publicznej skierowanej do przedsiębiorstw w ramach POIR, ewaluowała realizację oraz efekty programu inno_LAB, brała udział w pracach zespołu opiniującego skuteczność kryteriów wyboru projektów w konkursach POIR. Obecnie ekspertka ds. ewaluacji formatywnej innowacji powstających w Inkubatorze Włączenia Społecznego. Jest ekspertką ds. badań społecznych w obszarze rynku pracy. Pracuje przy projekcie Bilans Kapitału Ludzkiego. Zajmuje się zarówno badaniami przekrojowymi, dotyczącymi ogółu populacji polskich pracowników i pracodawców, jak i badaniami sektorowymi w branży IT.

Firma / Instytucja: Uniwersytet Jagielloński