Komunikaty

17.09.2019

Zmiana Regulaminu konkursu dla działania 1.4 Wzór na konkurencję Etap I

Informujemy, że aktualizacji ulega Regulamin konkursu nr 1 ogłoszonego w 2019 r. w ramach działania 1.4 Wzór na konkurencję Etap I, POPW.

Wprowadzone zmiany dotyczą:

  • terminu oceny wniosków z 90 na 120 dni, liczonych od dnia zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie (§ 8 ust. 3 Regulaminu konkursu) oraz
  • terminu rozstrzygnięcia konkursu ze 100 na 130 dni, liczonych od dnia zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie (§ 11 ust. 4 Regulaminu konkursu)