Pomiń nawigację

21 września 2021 r.

54 mln złotych na rozwój kompetencji cyfrowych dla obecnych i przyszłych menadżerów

W ramach projektu „Akademia menadżera – kompetencje w zakresie cyfryzacji”, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości dofinansuje koszty usług szkoleniowych i doradczych dotyczących zarządzania transformacją cyfrową. Wsparcie jest adresowane do menadżerów z mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, którzy będą mogli wybrać dla siebie usługi z bogatej oferty Bazy Usług Rozwojowych. 

 Celem programu jest wyposażenie kadry menadżerskiej i właścicielskiej oraz pracowników, którzy planowani są do objęcia funkcji kierowniczych w MŚP w wiedzę i umiejętności związane ze skutecznym wdrażaniem transformacji cyfrowej w przedsiębiorstwie. Program ma także wspierać rozwój kompetencji cyfrowego menadżera.

 Oferta szkoleniowo – doradcza powinna opierać się na Opisie kompetencji menadżerskich w zakresie cyfryzacji, który obejmuje:

 • Zarządzanie transformacją cyfrową
 • Opracowanie modelu biznesowego
 • Zarządzanie zmianą
 • Zarządzanie produktem
 • Przywództwo i zarządzanie zespołami w wirtualnym środowisku
 • Marketing w gospodarce cyfrowej
 • Sprzedaż w gospodarce cyfrowej
 • Przedsiębiorczość technologiczna
 • Bezpieczeństwo cyfrowe
 • Zarządzanie cyfryzacją w inteligentnej fabryce
 • Zarządzanie procesami w transformacji cyfrowej
 • Zarządzanie zintegrowanymi danymi

Przedsiębiorcy będą mogli uzyskać dofinansowanie od początku przyszłego roku. Natomiast już dziś zapraszamy firmy szkoleniowe, doradcze i uczelnie wyższe realizujące usługi rozwojowe w powyższych tematach do opublikowania swojej oferty w Bazie Usług Rozwojowych.

Jak to zrobić? To proste! Skorzystaj z filmów instruktażowych i wskazówek dostępnych na stronie serwisu informacyjnego BUR.

Szczegółowe wymagania dotyczące obszarów tematycznych znajdują się pod adresem.

Opublikowano: 21.09.2021 10:03
Poprawiono: 19.10.2021 13:07
Modyfikujący: Maria Piechocka
Udostępniający: Maria Piechocka
Autor dokumentów: