27 kwietnia 2021

Już można się zgłaszać do III edycji Akademii Menadżera Innowacji.

Do 21 maja br. przedsiębiorcy, bez względu na branżę i wielkość firmy  mogą zgłaszać się do udziału w trzeciej edycji  projektu szkoleniowo-doradczego PARP -  Akademii Menadżera Innowacji.  AMI  to autorski projekt szkoleniowo-doradczy, który   przygotowuje właścicieli i kadrę zarządzającą polskich firm do sprawnego wdrażania innowacyjnych procesów, produktów i usług. Zwieńczeniem ukończenia Akademii jest Plan wdrożenia zmian w przedsiębiorstwie.

Program Akademii to połączenie szkoleń i doradztwa z zakresu kultury innowacyjności, strategii, struktury organizacyjnej, oceny potencjału i zasobów oraz zrozumienia procesów w firmie. Sześciomiesięczny cykl zjazdów każdej edycji zakłada połączenie części szkoleniowej i praktycznej . Pierwsza to wykłady i warsztaty dla menadżerów i przedstawicieli firm, które odbywają się w ramach dwudniowych spotkań. Zajęcia w zespołach warsztatowych są prowadzone przez doświadczonych praktyków biznesu. Uczestnicy, analizując doświadczenia polskich firm, sprawdzają m.in., jak z innowacyjnością radzą sobie najlepsi. Część druga – doradcza – odbywa się pomiędzy zjazdami i polega na współpracy pracowników biorących udział w szkoleniu z przydzielonym im doradcą.  Uczestnicy z mikroprzedębiorstw  mogą skorzystać z  50 godzin doradztwa, a przedstawiciele  MŚP i dużych przedsiębiorstw z nawet 120 godzin dedykowanego doradztwa. 

W poprzednich dwóch edycjach udział wzięło ponad 100 pracowników, z ponad 40 firm.

Z uwagi na obostrzenia związane z pandemia wszystkie spotkania będą odbywały się zdalnie.

Udział w AMI jest dofinansowany  ze środków unijnych – do 80 proc. w przypadku mikro-, małych i średnich firm oraz do 50 proc. w przypadku dużych przedsiębiorstw.

Szczegóły dotyczące III edycji AMI znajdują się na stronie.

Opublikowano: 27.04.2021 15:16
Poprawiono: 27.04.2021 15:30
Modyfikujący: Maria Piechocka
Udostępniający: Maria Piechocka
Autor dokumentów: