Pomiń nawigację

Trwa rekrutacja do IV edycji AMI


Akademia Menadżera Innowacji

Dzwonek

Zmiana wzoru umowy o udzielenie wsparcia

Sprawdź szczegóły

Cel finansowania: Podniesienie kompetencji pracowników w zakresie tworzenia i wdrażania innowacji.

 
 

 

 
 

Ogłoszenie konkursu

25 lipca 2022

 
 

 

 
 

Start składania wniosków

25 lipca 2022

 
 

 

Koniec przyjmowania wniosków

9 września 2022

 • logo AMI
 • Miejsce realizacji projektu

  Polska

 • Dla kogo

  Przedsiębiorcy

Szczegóły dofinansowania

Akademia Menadżera Innowacji to autorski program Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, dopasowany do potrzeb przedsiębiorców otwartych na wdrażanie zmian w swoich firmach i zarządzanie innowacjami. Program składa się z równolegle prowadzonych części szkoleniowej i doradczej. Wykładowcami, metodykami, warsztatowcami i doradcami AMI są uznani eksperci, praktycy, liderzy i mentorzy z dziedziny wdrażania i zarządzania innowacjami. IV edycja programu będzie realizowana od X 2022 r. do IV 2023 r.

Co zyskasz Ty i Twoja firma dzięki udziałowi w AMI?

 • kompleksowy program wykładów i warsztatów oraz współpracę z wybranym doradcą,
 • studia przypadków analizowane na podstawie doświadczeń polskich i zagranicznych firm,
 • do 120 godzin doradztwa dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw oraz do wyboru 120 lub 50 godzin doradztwa dla mikroprzedsiębiorstw,
 • wzrost kompetencji i kwalifikacji zawodowych w zakresie innowacji,
 • badanie innowacyjności Twojej firmy metodą Innovation Health Check (IHC),
 • dostęp do interaktywnej Bazy Wiedzy AMI,
 • certyfikat Akademii Menadżera Innowacji, poświadczający ukończenie programu,
 • przynależność do Klubu Alumnów AMI pozwalająca na utrzymanie i rozwijanie kontaktów ważnych dla rozwoju Twojej firmy.
Co zyskasz Ty i Twoja firma dzięki udziałowi w AMI?
Kto może otrzymać dofinansowanie?

Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • Firmy z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz duże przedsiębiorstwa.

Dofinansowanie przeznaczone jest  na usługi szkoleniowe w formie 2 – dniowych zjazdów oraz na usługi doradcze w formie indywidualnych spotkań z przedstawicielami przedsiębiorstw/uczestnikami AMI. W zajęciach Akademii Menadżera Innowacji może wziąć udział:

 • od 2 do 4 uczestników będących pracownikami mikroprzedsiębiorstwa
 • od 3 do 4 uczestników będących pracownikami małych, średnich i dużych przedsiębiorstw

Dowiedz się jak wziąć udział w Akademii Menadżera Innowacji

Program AMI jest współfinansowany ze środków europejskich Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Maksymalny możliwy poziom dofinansowania  dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw wynosi 80%, natomiast duże przedsiębiorstwa mogą otrzymać maksymalnie 50% dofinansowania. Pozostała kwota kosztu usług (tj. doradczej i szkoleniowej) pokrywana jest w formie wkładu prywatnego, wnoszonego przez przedsiębiorstwo jako opłata.

W części szkoleniowej projektu jest możliwość zamiany wniesionego wkładu prywatnego (opłaty) na wkład prywatny w formie kosztu wynagrodzeń uczestników projektu.

Więcej informacji oraz wszystkie szczegóły dot. udziału w Akademii Menadżera Innowacji otrzymacie Państwo u wykonawców usługi doradczej oraz usługi szkoleniowej, z którymi PARP współpracuje w ramach AMI:

INVESTIN sp. z o.o.
numer telefonu: 660 614 182
adres email: ami@investin.pl
osoba kontaktowa: Grzegorz Dadas

STARTUP ACADEMY
(Instytut Kreowania Przedsiębiorczości sp. z o.o.)
numer telefonu: 503 130 506
adres email:
Jakub@startupacademy.pl
osoba kontaktowa: Jakub Rawski

IV edycja Akademii Menadżera Innowacji

"Innowacje stanowią siłę napędową gospodarki i pozwalają firmom odważnie patrzeć w przyszłość. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości od lat wspiera przedsiębiorców i ich ambicje rozwojowe. Prowadzona przez nas Akademia Menadżera Innowacji, to jedyny na rynku program łączący część szkoleniową i doradczą. Dzięki niemu przedsiębiorcy mogą na bieżąco wdrażać zdobytą wiedzę i obserwować pozytywne efekty wprowadzanych zmian.

Sukcesy odniesione przez firmy, które uczestniczyły w dotychczasowych 3 edycjach programu AMI, pokazały, jak ważne są kompetencje związane z kształtowaniem kultury innowacji oraz zarządzaniem całym cyklem innowacyjnym w firmie. Uczestnicy AMI doceniają nie tylko formę i jakość przekazywanej wiedzy, ale i dostosowanie programu do indywidualnych potrzeb każdej firmy. Efektem Akademii są konkretne projekty wdrożeniowe, zwiększające konkurencyjność firm wszystkich branż (lub bez względu na branżę w której działają) i umożliwiające ich dalszy rozwój.

Zapraszam do udziału w naszym unikatowym programie Akademia Menadżera Innowacji!"

Dariusz Budrowski, Prezes PARP

IV edycja Akademii Menadżera Innowacji
O Akademii Menadżera Innowacji

O Akademii Menadżera Innowacji

Celem Akademii Menadżera Innowacji (AMI) jest wyposażenie menadżerów i pracowników kluczowych dla procesu zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwie w kompetencje niezbędne do zarządzania procesem zmian. Dzięki nim możliwe jest wdrażanie innowacji oraz wzmocnienie umiejętności zarządzania procesem innowacyjnym przez menadżerów polskich firm.

Do tworzenia i rozwoju innowacji niezbędne są przełomowe pomysły wynalazki, fundusze, zespół inżynierów. Do wprawienia procesów innowacyjnych w ruch, nadania im właściwego tempa i kierunku, konieczny jest jednak dobry menadżer. To on pełni kluczową rolę w podnoszeniu innowacyjności firm.

Realizacja szkoleń i doradztwa AMI pozwala na podniesienie kompetencji i wykształcenie menadżerów innowacji nowej generacji.

Istnieje silna zależność pomiędzy dobrze zarządzanym procesem innowacyjnym a rynkowym sukcesem firmy. Poprawa umiejętności zarządzania innowacjami dzięki udziałowi w AMI przyczyni się do rozwoju innowacyjnych firm w Polsce.

Całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów

Ile możesz otrzymać?

Dofinansowanie wynosi do 80% wartości usług szkoleniowych i doradczych dla MŚP oraz do 50% dla dużych firm, co oznacza, że maksymalna wysokość wkładu prywatnego w postaci opłaty przedsiębiorstwa może wynieść:

 • ok. 9 800 zł* netto dla mikroprzedsiębiorcy zgłaszającego 2 uczestników i korzystającego z 50 godz. doradztwa, przy dofinansowaniu ze środków europejskich na poziomie 80%
 • ok. 12 700 zł* netto dla mikroprzedsiębiorcy zgłaszającego 3 uczestników i korzystającego z 50 godz. doradztwa, przy dofinansowaniu ze środków europejskich na poziomie 80%
 • ok. 15 600 zł* netto dla mikroprzedsiębiorcy zgłaszającego 4 uczestników i korzystającego z 50 godz. doradztwa, przy dofinansowaniu ze środków europejskich na poziomie 80%
 • ok. 14 300 zł* netto dla mikroprzedsiębiorcy zgłaszającego 2 uczestników i korzystającego ze 120 godz. doradztwa, przy dofinansowaniu ze środków europejskich na poziomie 80%
 • ok. 17 200 zł* netto dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców zgłaszających 3 uczestników i korzystających ze 120 godz. doradztwa, przy dofinansowaniu ze środków europejskich na poziomie 80%
 • ok. 20 000 zł* netto dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców zgłaszających 4 uczestników i korzystających ze 120 godz. doradztwa, przy dofinansowaniu ze środków europejskich na poziomie 80%
 • ok. 43 000 zł* netto dla dużych przedsiębiorców zgłaszających 3 uczestników i korzystających ze 120 godz. doradztwa, przy dofinansowaniu ze środków europejskich na poziomie 50%
 • ok. 50 100 zł* netto dla dużych przedsiębiorców zgłaszających 4 uczestników i korzystających ze 120 godz. doradztwa, przy dofinansowaniu ze środków europejskich na poziomie 50%

Dodatkowo przedsiębiorstwo zobowiązane jest do pokrycia kosztu VAT w wysokości:

 • ok. 4 800 zł* dla mikroprzedsiębiorcy korzystającego z 50 godz. doradztwa
 • ok. 9 900 zł* dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw korzystających ze 120 godz. doradztwa

*Ostateczna kwota uzależniona jest od liczby uczestników, którzy zostaną zakwalifikowani do Akademii Menadżera Innowacji i może ulec zmniejszeniu.

UWAGA: Wkład prywatny w postaci opłaty może ulec zmniejszeniu w przypadku rozliczenia przez przedsiębiorstwo wkładu w postaci wynagrodzeń uczestników AMI w ramach części szkoleniowej projektu.

Całkowita kwota środków na dofinansowanie szkoleń i doradztwa:
Wartość projektu w okresie realizacji 2018-2023 wynosi (6 edycji AMI) - 17 472 142,40 zł

Zaufali nam:

Dołącz do Akademii Menadżera Innowacji

Nie masz pewności, czy to odpowiedni program finansowania dla twojej firmy?

Napisz lub zadzwoń na infolinie 22 574 07 07 oraz 0 801 332 202

Terminy zgłoszeń

Nabór do IV edycji AMI

Terminy zgłoszeń

Start:

25.07.2022

Zakończenie:

9.09.2022

FAQ

Przystępując do AMI można skorzystać z dofinansowania w ramach pomocy de minimis albo pomocy publicznej. Wartość dofinansowania zależna jest od dotychczas wykorzystanej pomocy oraz wielkości przedsiębiorstwa. W ramach pomocy de minimis mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą liczyć na dofinansowanie wynoszące 80% wartości udziału, natomiast duzi – 50% wartości udziału w AMI. W razie przekroczenia limitów pomocy de minimis i braku kwalifikowania się przez przedsiębiorstwo do tego rodzaju pomocy, przedsiębiorcy mogą skorzystać z pomocy publicznej. W ramach pomocy publicznej, mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą otrzymać 70% dofinansowania do części szkoleniowej projektu i 50% dofinansowania do części doradczej. Duże przedsiębiorstwa, które będą korzystać z pomocy publicznej, otrzymają 50% dofinansowania wyłącznie do części szkoleniowej projektu, natomiast koszt usługi doradczej będą musiały pokryć w całości ze środków własnych.

IV edycja AMI składa się z dwóch równoległych cykli: szkoleniowego oraz doradczego. Cykl szkoleniowy prowadzony będzie w formie 2-dniowych zjazdów w formie zdalnej lub stacjonarnej w okresie ok. 7 miesięcy. Pierwszy i ostatni zjazd tj. zjazd otwierający i zamykający planowane są w formie stacjonarnej, natomiast 6 zjazdów tematycznych oraz prezentacja Planu Wdrożenia Zmiany w formie zdalnej.  Równolegle do cyklu szkoleniowego cykl doradczy realizowany będzie zdalnie lub na terenie przedsiębiorstwa przez doradcę wybranego przez dane przedsiębiorstwo biorące udział w IV edycji AMI. Czas trwania cyklu doradczego wynosi około 7 miesięcy.

Kadrę dydaktyczną AMI stanowią eksperci z zakresu wdrażania i zarządzania innowacjami – są to zarówno praktycy, którzy sami mieli okazję z sukcesem wdrożyć innowacje w swoich firmach, jak również teoretycy akademiccy, którzy dysponują ogromną wiedzą z zakresu innowacji.

Program AMI jest skierowany do wszystkich firm – zaczynając od mikroprzedsiębiorców, którzy mogą oddelegować od 2 do 4 uczestników, przez sektor małych, średnich i dużych przedsiębiorców, który mogą oddelegować od 3 do 4 pracowników. Uczestnikami mogą być właściciele firm oraz ich pracownicy, którzy mają realny wpływ na podejmowanie decyzji i zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie. Wyjątek stanowią duże przedsiębiorstwa, które do projektu nie mogą delegować właścicieli lub osób, które pełnią w przedsiębiorstwie funkcję członka zarządu, w tym prezesa zarządu lub dyrektora generalnego

Niezbędne jest, aby każdy uczestnik wziął udział w co najmniej 70% dni szkoleniowych w ramach zjazdów AMI oraz by przedsiębiorstwo wykorzystało co najmniej 60% godzin doradczych. Pracownicy oddelegowani do AMI tworzą tzw. Zespół ds. wdrożenia zmian, którego celem jest wypracowanie gotowego scenariusza, mapy czy drogowskazu – w jaki sposób, krok po kroku, powinny być wdrożone innowacje w ich firmie. Jest to tzw. Plan Wdrożenia Zmiany w Przedsiębiorstwie. Oddelegowany zespół następnie zaprezentuje wypracowany plan przed specjalnie powołaną komisją, w skład której wchodzą praktycy i eksperci specjalizujący się we wdrażaniu innowacji. Opracowanie i prezentacja Planu Wdrożenia Zmiany również stanowi niezbędny wymóg w celu otrzymania certyfikatu, którego przyznanie jest ukoronowaniem udziału w AMI. Certyfikat AMI cieszy się uznaniem w kraju i za granicą, a wiemy to od tych którzy uczestniczyli w poprzednich edycji AMI.

Zespół AMI poprosi m. in. o dokumenty niezbędne do zbadania statusu MŚP, tj. oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa (tj. o statusie MŚP) oraz sprawozdania finansowe za 3 ostatnie lata – w przypadku spółek prawa handlowego, lub oświadczenia za ten sam okres dot. obrotów, sumy bilansowej oraz wielkości zatrudnienia – w przypadku pozostałych przedsiębiorstw. Pełny katalog dokumentów, które przedsiębiorca będzie musiał dostarczyć przed podpisaniem umowy znajduje się w Regulaminie rekrutacji

Biorąc udział w AMI, można skorzystać z dofinansowania w ramach pomocy de minimis albo pomocy publicznej. Wartość dofinansowania zależna jest od dotychczas wykorzystanej pomocy oraz wielkości przedsiębiorstwa. W ramach pomocy de minimis mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą liczyć na dofinansowanie wynoszące 80% wartości udziału, natomiast duzi – 50% wartości udziału w AMI. W razie przekroczenia limitów pomocy de minimis i braku kwalifikowania się przez przedsiębiorstwo do tego rodzaju pomocy, przedsiębiorcy mogą skorzystać z pomocy publicznej. W ramach pomocy publicznej, mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą otrzymać 70% dofinansowania do części szkoleniowej projektu i 50% dofinansowania do części doradczej. Duże przedsiębiorstwa, które będą korzystać z pomocy publicznej, otrzymają 50% dofinansowania wyłącznie do części szkoleniowej projektu, natomiast koszt usługi doradczej będą musiały pokryć w całości ze środków własnych.

Tak, przedsiębiorcy, którzy wykorzystali pulę pomocy de minimis, mogą skorzystać z pomocy publicznej. Należy jednak mieć na uwadze, że podstawową formą pomocy udzielanej w projekcie jest pomoc de minimis. Przedsiębiorcy, którzy nie wykorzystali maksymalnej puli pomocy de minimis, mogą skorzystać jedynie z tej formy pomocy.

Okres realizacji IV edycji AMI wynosi ok. 7 miesięcy i powinien zakończyć się do 30 kwietnia 2023 r. PARP zastrzega sobie prawo modyfikacji harmonogramu IV edycji.

IV edycja AMI składa się z dwóch równoległych cykli: szkoleniowego oraz doradczego. Cykl szkoleniowy prowadzony będzie w formie 2-dniowych zjazdów w formie zdalnej lub stacjonarnej. Pierwszy i ostatni zjazd tj. zjazd otwierający i zamykający planowane są w formie stacjonarnej, natomiast 6 zjazdów tematycznych oraz prezentacja Planu Wdrożenia Zmiany w formie zdalnej.

Równolegle do cyklu szkoleniowego cykl doradczy realizowany będzie zdalnie lub na terenie przedsiębiorstwa przez doradcę wybranego przez dane przedsiębiorstwo biorące udział w IV edycji AMI.

Okres realizacji IV edycji AMI wynosi ok. 7 miesięcy. PARP zastrzega sobie prawo modyfikacji harmonogramu IV edycji.

Zobacz więcej w Bazie pytań i odpowiedzi

Jak wziąć udział w Akademii Menadżera Innowacji?

Zapoznaj się z Regulaminem rekrutacji przedsiębiorców oraz uczestników AMI i instrukcją wypełnienia wniosku rekrutacyjnego

Wypełnij formularz

Wypełnij formularz zgłoszeniowy online

Ocena projektu

Poczekaj na ocenę wniosku rekrutacyjnego i decyzję o zakwalifikowaniu do AMI

Podpisz umowę

Po pozytywnej ocenie podpisz umowy: o udzielenie wsparcia AMI oraz o świadczenie usług szkoleniowych i doradczych

Wnieś wkład własny

Wysokość wkładu własnego jest określona w umowie o udzielenie wsparcia AMI

Złóż wniosek

Gotowe! Możesz realizować projekt.

Polecane poradniki, raporty i katalogi

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (lipiec 2022)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (lipiec 2022)

Zobacz
Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 2022

Raport

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 2022

Zobacz
Katalog Laureatów XXIV Konkursu Polski Produkt Przyszłosci

Katalog

Katalog Laureatów XXIV Konkursu Polski Produkt Przyszłosci

Zobacz

Inne dofinansowania, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań

Wyniki i archiwum

Dokumentacja

Start w konkursie

Poznaj cel i zakres konkursu oraz zasady wyboru i oceny projektów

Wniosek rekrutacyjny

Dokumenty

Umowa o udzielenie wsparcia

Załącznik

Załączniki do umowy

Załączniki

Starsze wersje dokumentów

Starsze wersje dokumentów

Lista projektów

Listy wniosków - I edycja

Listy