14 kwietnia 2021

Wykonawca audytów doraźnych usług realizowanych w BUR

W nawiązaniu do zapowiedzi z 17 grudnia 2020 r., w której informowaliśmy  o rozpoczęciu prowadzenia audytów doraźnych dostawców usług i doraźnych audytów usług realizowanych za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych ( Doraźne audyty funkcjonowania dostawców usług w Bazie Usług Rozwojowych oraz doraźne audyty usług rozwojowych publikowanych w Bazie Usług Rozwojowych), uprzejmie informujemy, że Wykonawcą umów na przeprowadzanie audytów doraźnych w terminie do 31 grudnia 2021 r. jest Centrum Rozwoju Administracji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.


Opublikowano: 14.04.2021 08:27
Poprawiono: 14.04.2021 08:28
Modyfikujący: Maria Piechocka
Udostępniający: Maria Piechocka
Autor dokumentów: