Optymalizacja łańcuchów wartości polskich firm przez rozwój wykorzystania rodzimych rozwiązań i technologii

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2015

Język: PL

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Prezentujemy Państwu wyniki ekspertyzy Optymalizacja łańcuchów wartości polskich firm przez rozwój wykorzystania rodzimych rozwiązań i technologii . Niniejsza ekspertyza dotyczy potencjału substytucji elementów łańcucha wartości badanych podmiotów produkcją i rozwiązaniami technologicznymi rodzimych firm w celu optymalizacji łańcuchów wartości, która przyniosłaby gospodarce Polski istotną zmianę strukturalną.

Celem opracowania jest zbadanie uwarunkowań substytucji zagranicznej produkcji produktami, usługami i rozwiązaniami technologicznymi opracowywanymi przez polskie firmy.

W opinii ekspertów substytucja pozwoliłaby na zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki w skali światowej, a także intensywnie oddziaływałaby na wzrost gospodarczy.

Spis treści

Streszczenie
1. Kontekst badawczy – łańcuchy wartości  a konkurencyjność przedsiębiorstw
2. Cele i metody badawcze oraz sposoby wsparcia konkurencyjności Polski
3. Łańcuchy wartości a przewagi konkurencyjne państw i przedsiębiorstw
3.1 Siły rynkowe a łańcuchy wartości
3.2 Budowanie przewagi  konkurencyjnej
3.3 Firmy w łańcuchu wartości – globalnie i lokalnie
4. Zmiana paradygmatu konkurencyjności
5. Uwarunkowania innowacyjności  gospodarki Polski
5.1 Wzrost konkurencyjności Polski
5.2 Kultura organizacji a konkurencyjność
5.3 Wyzwanie innowacyjności Polski a sektor dużych firm
6. Wyniki wywiadów eksperckich
6.1 Polskie firmy przyszłości – badane podmioty
6.2 Charakterystyka konkurencyjności i innowacyjności badanych firm
6.3 Sieć powiązań i współpraca z partnerami zagranicznymi
6.4 Czynniki kluczowe dla utrzymania dotychczasowej pozycji rynkowej firm
6.5 Kluczowi partnerzy dla utrzymania i polepszania rynkowej, rola partnerów w łańcuchu wartości
6.6 Możliwości zmiany dostawców kluczowych elementów łańcucha wartości badanych firm
6.7 Wiedza firm o istnieniu i potencjale polskich podmiotów, które wytwarzają produkty, usługi i rozwiązania konkurencyjne wobec stosowanych obecnie przez firmy rozwiązań zagranicznych
6.8 Firmy i ich działy B+R, współpraca przy projektach B+R
6.9 Bariery substytucji rozwiązań zagranicznych rozwiązaniami polskimi
6.10 Doświadczenia firm w poszukiwaniu komercyjnego finansowania dedykowanego zwiększeniu konkurencyjności lub innowacyjności
6.11 Doświadczenia firm z instrumentami wsparcia konkurencyjności lub innowacyjności
6.12 Brakujące firmom elementy wsparcia ukierunkowanego na efektywne zwiększanie konkurencyjności lub innowacyjności
6.13 Rola wsparcia w nakłonieniu firm do substytucji rozwiązania zagranicznego rozwiązaniem polskim
6.14 Studia przypadku: polskie firmy przesuwające się w łańcuchach wartości
7. Podsumowanie
7.1. Specyfika i potencjał grupy badanych firm
7.2 Wyzwania stojące przed badanymi firmami przyszłości
7.3  Zidentyfikowany potencjał i bariery substytucji
7.4 Instrument wsparcia dla doskonalenia łańcuchów wartości innowacyjnych firm w Polsce

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Wpływ dofinansowania prac B+R na poziom wdrażania ich wyników w MŚP

Raport

Wpływ dofinansowania prac B+R na poziom wdrażania ich wyników w MŚP

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań