Autorzy: Praca zbiorowa

Ewaluacja programu "Dotacja na powiększenie kapitału funduszu pożyczkowego"

Na start Rozwój kompetencji

Rodzaj publikacji: Ewaluacja

Rok wydania: 2003

Język: PL

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

  1.  Podstawowe cele projektu, jakimi były ułatwienie małym i średnim przedsiębiorstwom dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania oraz wzrost nakładów inwestycyjnych w sektorze, zostały osiągnięte.
  2.  Wszyscy pożyczkobiorcy zadeklarowali ograniczenie rozwoju firm w przypadku niezrealizowania projektu. Część z nich wskazuje nawet na możliwość upadku firmy. Tym samym projekt miał pozytywny wpływ na tworzenie i utrzymanie miejsc pracy.
  3.  Projekt spełnił również rolę edukacyjną - dla ponad połowy firm było to pierwsze doświadczenie w korzystaniu z zewnętrznych źródeł finansowania. Wszyscy badani pożyczkobiorcy zadeklarowali chęć ponownego skorzystania z pożyczki.
  4. Program pożyczkowy uruchomiony dzięki projektowi został bardzo wysoko oceniony przez małe i średnie przedsiębiorstwa korzystające z niego.
  5. Gdyby nie pożyczka ponad połowa firm próbowałaby zaciągnąć kredyt bankowy. Prowadzi to do różnych wniosków. Z jednej strony może to oznaczać, że znaczna część firm miała zdolność do zaciągnięcia kredytu bankowego. Potwierdzają to dotychczasowe doświadczenia niektórych firm - jedna czwarta z pożyczkobiorców korzystała wcześniej z kredytu bankowego. Tym samym skorzystanie przez te firmy z pożyczek mogło ograniczyć dostęp do nich dla firm nie posiadających odpowiednich zdolności kredytowej. Z drugiej strony korzystniejsze warunki pożyczki mogły pozytywnie wpłynąć na wielkość finansowanej inwestycji czy zachowanie płynności finansowej firm. Biorąc pod uwagę złożoność problemu, warto zastanowić się nad taką zmianą regulaminu pożyczek, która ograniczałaby dostęp do pożyczki firmom, które posiadają zdolność do zaciągania kredytu bankowego. W związku z dużym zainteresowaniem pożyczkami warto również zastanowić się nad innymi kryteriami wyboru wspieranych firm w celu skupienia pomocy na przedsiębiorstwach, które w największym stopniu przyczynią się do realizacji celów polityki gospodarczej kraju. Zwiększone szanse na otrzymanie pożyczki mogłyby mieć np. firmy nowopowstałe, zwiększające zatrudnienie, innowacyjne, oparte na nowoczesnych technologiach lub eksportujące swoje wyroby.
  6. Dodatkowa rekomendacja nie wynika z przeprowadzonego badania. W związku z nieprawidłowościami, do jakich najprawdopodobniej doszło w jednym ze wspartych funduszy pożyczkowych, zaleca się wprowadzenie regulacji, które zapobiegałyby podobnym zjawiskom w przyszłości. Obostrzenia powinny dotyczyć m.in. powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami ubiegającymi się o wsparcie i osobami piastującymi ważne funkcje w funduszu lub instytucji nim zarządzającej.

Spis treści

Wnioski i rekomendacje
Opis projektu
Cele badania
Wyniki badania
1. Profil beneficjentów
2. Zródla informacji o projekcie
3. Wplyw poreczenia na rozwój przedsiebiorstwa
4. Ocena wspólpracy z funduszem poreczeniowym
5. Oczekiwane kierunki pomocy publicznej dla sektora MSP
Zalacznik I. Tabelaryczne zestawienie wyników badania
Zalacznik II. Wzór kwestionariusza ankiety
Zalacznik III. Lista instytucji udzielajacych pozyczek
Zalacznik IV. Dokumentacja projektu

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Ewaluacja poddziałania 1.2.1 i 1.2.2 SPO WKP

Ewaluacja

Ewaluacja poddziałania 1.2.1 i 1.2.2 SPO WKP

Zobacz
Ewaluacja programu PHARE Inicjatywa

Ewaluacja

Ewaluacja programu PHARE Inicjatywa

Zobacz
Ewaluacja programu

Ewaluacja

Ewaluacja programu "Dotacja na powiększenie kapitału funduszu przeznaczona na udzielanie pożyczek dla MSP poszkodowanych w wyniku klęski żywiołowej”

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań