Pomiń nawigację

Autorzy: Anna Tarnawa, Robert Zakrzewski, Barbara Worek, Jakub Wróblewski, Joanna Orłowska, Ziemowit Socha, Iwona Plichowska, Agnieszka Oleksyn-Wajda , Urszula Wiszowata-Pilic

Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego - Moda i innowacyjne tekstylia (raport z I edycji badań)

Seria: Bilans Kapitału Ludzkiego

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2022

Język: PL

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Szanowni Państwo,

Oddajemy w Państwa ręce raport z wynikami pierwszej edycji Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego w branży mody i innowacyjnych tekstyliów.  Badania te, prowadzone we współpracy z Sektorową Radą ds. Kompetencji Przemysłu Mody i Innowacyjnych Tekstyliów, mają na celu zwiększenie wiedzy na temat stanu i kierunków rozwoju kadr w branży i związanego z nim zapotrzebowania na kompetencje, a także określenie determinujących go wyzwań, mających swe źródło w zmianach społecznych, gospodarczych i technologicznych.

Raport obejmuje wyniki badań ilościowych prowadzonych wśród pracodawców sektora mody i innowacyjnych tekstyliów oraz pracowników zatrudnionych na kluczowych stanowiskach w firmach z tej branży. Zestawienie ze sobą potrzeb i oczekiwań pracodawców oraz kompetencji, jakimi dysponują pracownicy, pozwoliło określić obszary niedopasowań oraz sformułować rekomendacje, adresatem których są instytucje kształcenia, podmioty rynku pracy oraz sami pracodawcy.

Wywiady oraz panele eksperckie, realizowane w ramach badań jakościowych, umożliwiły ponadto rozpoznanie trendów oddziałujących na branżę oraz wyzwań czekających ją w najbliższych latach. Czas realizacji badań – od grudnia 2020 r. do sierpnia 2021 r. – przypadł w okresie pandemii COVID-19, co dodatkowo pozwoliło uchwycić zmiany w sektorze wywołane tą bezprecedensową sytuacją.

Wierzymy, że prezentowane wyniki okażą się interesujące oraz użyteczne dla osób zarządzających firmami, obecnych oraz przyszłych pracowników sektora mody i innowacyjnych tekstyliów, jak również wszystkich osób zainteresowanych tematyką kompetencji w branży.

Zespół badawczy

Spis treści

Wnioski

1. Metodologia badania

2. Opis sytuacji w branży mody i innowacyjnych tekstyliów

3. Wyzwania przed jakimi stoi branża mody i innowacyjnych tekstyliów

4. Główne procesy biznesowe w branży i zatrudnienie osób na kluczowych stanowiskach

5. Bilans kompetencji (niedopasowanie kompetencyjne, luka kompetencyjna oraz zmiana znaczenia kompetencji w przyszłości)

6. Ocena umiejętności pracowników

7. Rozwój kompetencji pracowników

8. Zapotrzebowanie na pracowników

9. Ocena warunków pracy w sektorze

10. Rekomendacje

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Zrównoważone projektowanie w biznesie Przegląd inicjatyw i trendów

Raport

Zrównoważone projektowanie w biznesie Przegląd inicjatyw i trendów

Zobacz
Trendy, wyzwania i rekomendacje dla rynku pracy na podstawie badań BKL

Raport

Trendy, wyzwania i rekomendacje dla rynku pracy na podstawie badań BKL

Zobacz
Polski rynek pracy – procesy i zasoby

Raport

Polski rynek pracy – procesy i zasoby

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować