Barbara Rusinek

Doktor nauk społecznych, mgr inż. budownictwa
Ekspert kształcenia zawodowego, Przewodniczący Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, nauczyciel dyplomowany z wieloletnim stażem, współautor podstaw programowych, egzaminator OKE, organizator konkursów zawodowych o zasięgu wojewódzkim dla uczniów szkół branżowych, konsultant, autor publikacji z zakresu kształcenia zawodowego.

Firma / Instytucja:

Aktualnie autor nie posiada żadnej publikacji.

Aktualnie autor nie prowadzi prelekcji i wystąpień.