Piotr Zimmerman

Kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny, Prezes Zarządu Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. Założyciel i Partner Kancelarii Zimmerman Sierakowski i Partnerzy.

Ceniony ekspert z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacji. Lider w specjalizacji Prawo upadłościowe i naprawcze w rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej od 2008 roku. Nominowany w rankingu Chambers & Partners Europe 2017 w kategorii Restructuring/Insolvency (Band 1). Współtwórca nowego Prawa Restrukturyzacyjnego. Były sędzia sądów upadłościowych w Warszawie i Szczecinie., wieloletni sędzia-komisarz w największych postępowaniach upadłościowych w Polsce. Posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu dłużników w postępowaniach zmierzających we wszystkich znanych prawu procedurach do zawarcia układu.

Prowadzi działalność dydaktyczną. Wykłada prawo upadłościowe i naprawcze na Studiach Podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim. Prowadził szkolenia dla syndyków, zarządców i nadzorców sądowych, aplikantów sądowych, Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie i w Szczecinie, Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, Najwyższej Izby Kontroli, BCC, BGŻ, PKO BP i innych. Występuje jako prelegent na konferencjach poświęconych tematyce prawa restrukturyzacyjnego, prawa upadłościowego i naprawczego oraz prawa spółek Jest autorem pięciu wydań „Komentarza do prawa upadłościowego i naprawczego” (Wydawnictwo C.H. Beck). Publikacje Piotra Zimmermana ukazują się w prasie specjalistycznej polskiej i międzynarodowej, jest ekspertem i komentatorem dla m.in. Rzeczpospolitej, Dziennika Gazety Prawnej i Pulsu Biznesu.

Aktualnie autor nie prowadzi prelekcji i wystąpień.