Paweł Olejnik

Zastępca Prezesa

Doktor nauk prawnych (stopień uzyskany na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim) oraz absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego. Radca prawny wpisany na listę Radców Prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie. 1. października 2021 roku powołany na z-cę Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wcześniej pełnił funkcję Wiceprezesa Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.. W latach 2018-2021 powołany przez Ministra Obrony Narodowej na stanowisko Szefa Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych i Pełnomocnika ds. Utworzenia Agencji Uzbrojenia. W latach 2016-2018 zatrudniony na stanowisku Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA, a wcześniej Dyrektora Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA. W 2015 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Rawie Mazowieckiej. W latach 2006-2015 współkierował Zespołem Legislacji i Analiz w Biurze Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Posiada bogate doświadczenie nadzorcze w organach polskich osób prawnych.