Pomiń nawigację

Maja Dobrzyńska

Od 2004 r. pracownik Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów ewaluacyjnych i badawczych w obszarze przedsiębiorczości i rynku pracy finansowanych ze środków Phare, PO RZL, PO KL  i PO WER.

Od 2009 r. zaangażowana jako koordynatorka w realizację projektu Bilans Kapitału Ludzkiego. Współtworzyła założenia i koncepcję projektu, koordynowała współpracę z partnerem (UJ),  nadzorowała pracę wykonawcy badań, współpracowała w tworzeniu raportów z badań.

Absolwentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UW (kierunek: socjologia) i Polsko-Francuskiego Programu Studiów Europejskich SGH (kierunek: stosunki międzynarodowe).