Andrzej Jędrzejowski

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Aktualnie autor nie prowadzi prelekcji i wystąpień.