Pomiń nawigację

Małgorzata Gałązka-Sobotka

Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego oraz Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego. Od 2015 r. Wiceprzewodnicząca Rady Narodowego Funduszu Zdrowia (członek rady od 2010 r.)

Jest także Dyrektorem programu „MBA w Ochronie Zdrowia” oraz kierownikiem merytorycznym wielu certyfikowanych przez Uczelnię Łazarskiego programów szkoleniowych dedykowanych profesjonalistom medycznym, kadrze zarządzającej placówkami leczniczymi oraz pracownikom instytucji publicznych z sektora zdrowia. Inicjatorka i liderka Sektorowej Rady ds. Kompetencji w opiece zdrowotnej i opiece społecznej.

Autorka licznych publikacji naukowych i eksperckich poświęconych ekonomiczno-społecznym aspektom ochrony zdrowia i nowoczesnym modelom jej organizacji i finansowania. Integratorka ludzi i idei. Propagatorka koncepcji „Ochrony zdrowia nakierowanej na wartość” (Value Based Healthcare).

W kolejnych edycjach LISTY STU najbardziej wpływowych osób w sektorze ochrony zdrowia znalazła się w pierwszej dziesiątce osób, które wywierają największy, pozytywny wpływ na polski system ochrony zdrowia.

Firma / Instytucja: Uczelnia Łazarskiego

Aktualnie autor nie posiada żadnej publikacji.

Aktualnie autor nie prowadzi prelekcji i wystąpień.