Pomiń nawigację

Anna Szczucka

Koordynatorka I i II edycji badania Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego w sektorze IT, ekspertka w zakresie rozwoju kompetencji na rynku pracy oraz innowacyjności przedsiębiorstw w Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ. Absolwentka studiów doktoranckich na Wydziale Filozoficznym w Instytucie Socjologii UJ.

Od kilkunastu lat w pracy naukowej i badawczej koncentruje się na obszarach rozwoju kompetencji na rynku pracy, ewaluacji wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw, realizacji innowacyjnych projektów w politykach publicznych, a także innowacji społecznych. W projekcie Bilans Kapitału Ludzkiego odpowiada za badania przekrojowe przedsiębiorstw w zakresie inwestycji i rozwoju kompetencji kadry oraz realizację badań branżowych w IT.

Obecnie zaangażowana także w realizację projektu naukowego dot. rekonstrukcji mechanizmu prowadzącego do wzrostu innowacyjności firm z wykorzystaniem metodologii opartej na teorii zbiorów i porównawczej analizy jakościowej (QCA). Ekspertka ds. ewaluacji końcowej innowacji powstających w Inkubatorze Włączenia Społecznego, którego celem jest pobudzenie innowacyjności i stworzenie ekosystemu wspierającego generowanie nowych, zalążkowych innowacji.