Polska Strefa Inwestycji. Dostępne w całym kraju zwolnienia podatkowe szansą dla MŚP

25
marca

O wydarzeniu

Zapraszamy na seminarium pt.: "Polska Strefa Inwestycji. Dostępne w całym kraju zwolnienia podatkowe szansą dla MŚP", które odbędzie się 25 marca 2019 r., w Warszawie, w siedzibie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Celem seminarium jest prezentacja systemu udzielania zwolnień podatkowych dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje, wprowadzonego ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań ukierunkowanych na pobudzenie rozwoju MŚP.

Rozpoczęcie seminarium o 11:00, rejestracja rozpoczyna się o 10:30.

Termin

25.03.2019 10:30 - 13:45

Miejsce

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, wejście od ul. Pańskiej 77/79, Warszawa Zobacz mapę

Rodzaj wydarzenia

Szkolenia i warsztaty

Tematyka

Nowe produkty i inwestycje

Udostępnij

Prelegenci

Program

Program

25.03.2019

10:30 - 11:00

Rejestracja uczestników

11:00 - 12:30

Część I

  • Podstawy prawne i ogólna charakterystyka nowego systemu wspierania inwestycji
  • Wsparcie w kontekście regulacji dotyczących pomocy publicznej
  • Projekty kwalifikujące się do wsparcia – pojęcie „nowej inwestycji” i ograniczenia sektorowe
  • Ilościowe i jakościowe kryteria dostępu do sytemu z uwzględnieniem preferencji dla MŚP
  • Wysokość wsparcia – ustalanie limitu dostępnej pomocy publicznej
  • Okres korzystania ze zwolnienia podatkowego
  • Warunki korzystania ze wsparcia

12:30 - 13:00

Przerwa

13:00 - 13:45

Część II

  • Organizacja systemu wsparcia - kompetencje ministra właściwego ds. gospodarki i spółek zarządzających obszarami
  • Decyzja o wsparciu
  • Uchylenie, zmiana oraz stwierdzenie wygaśnięcia decyzji o wsparciu

 

Zakończenie seminarium

Lokalizacja

Wejście na szkolenie od ul. Pańskiej 77/79.

Brak możliwości zapisu.