Komunikaty

06.05.2021

Badania na rynek – przesunięcie terminu rozstrzygnięcia konkursu nr 4 w 2020 r.

W związku z dużą liczbą złożonych wniosków o dofinansowanie w konkursie nr 4 w 2020r. w ramach poddziałania 3.2.1 POIR Badania na rynek przesunięto termin zakończenia oceny oraz rozstrzygnięcia konkursu. Stosowne zmiany zostały wprowadzone w § 8 ust. 3 oraz § 11 ust. 3 Regulaminu konkursu.