Pomiń nawigację

16 kwietnia 2024 r.

Aktualizacja uprawnień "z mocy prawa" – stan na 11 kwietnia 2024 r.

Uprzejmie informujemy o aktualizacji listy uprawnień „z mocy prawa” podlegających ocenie na potrzeby rejestracji w Bazie Usług Rozwojowych w zakresie uprawnienia do prowadzenia szkoleń i ponownej certyfikacji oraz egzaminów z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego, prowadzonych przez podmioty prowadzące działalność lotniczą lub podmioty prowadzące szkoleniową działalność gospodarczą w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego na podstawie zatwierdzonego przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego programu szkolenia lub ponownej certyfikacji (patrz Lista uprawnień „z mocy prawa” – stan na 11 kwietnia 2024 r.). Nadto, zweryfikowano pozostałe uprawnienia pod kątem ich zgodności z aktualnie obowiązującym prawem.

 

Opublikowano: 16.04.2024 10:50
Poprawiono: 17.04.2024 11:35
Modyfikujący: Agata Lewandowska
Udostępniający: Maria Piechocka
Autor dokumentów: