Pomiń nawigację

5 kwietnia 2024 r.

Musimy się rozwijać, musimy się zmieniać

Nic tak nie przykuwa uwagi, jak duże liczby. 1,1 mld – tyle miejsc pracy, wynika z wyliczeń Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) zmieni technologia w ciągu najbliższej dekady. Już dziś organizacje na całym świecie potrzebują wykwalifikowanych pracowników. Globalnym problemem jest pogłębiająca się luka kompetencyjna. Odpowiedzią na te bolączki jest nieustanny rozwój i gotowość do nauki nowych, pożądanych przez rynek umiejętności i treści. 

W tym kontekście wiele do myślenia dają liczby i dane zawarte w najnowszym raporcie aplikuj.pl „Polacy gotowi do zmiany – reskilling i upskilling na rynku pracy”. Wynika z niego, że już dziś blisko 7 na 10 badanych osób nie pracuje w zawodzie zgodnym z wykształceniem. Co trzeci badany obawia się utraty stanowiska z powodu sztucznej inteligencji. 87 proc. respondentów w ciągu ostatniego roku myślało o zmianie pracy. Ruch na rynku pracy jest duży, potrzeba nabywania nowych kompetencji oczywista – podobnie jak i konieczność podnoszenia już zdobytych umiejętności.  

Tymczasem w raporcie wskazano, że aż 42 proc. respondentów nigdy nie przeszło procesu upskillingu, czyli podnoszenia posiadanych umiejętności. Powodem są ograniczone budżety szczególnie mniejszych firmy, nie bez znaczenia jest też brak zainteresowania ze strony pracowników takimi benefitami. Reskilling – przekwalifikowanie pracownika do nowego zawodu lub pozyskanie kompetencji z zupełnie nowej dziedziny ma za sobą 59 proc. pytanych. 

„Nie ulega wątpliwości, że reskilling i upskilling to najlepsza droga do skutecznego rozwoju zarówno dla firm, jak i dla samych zatrudnionych. Dzisiaj umiejętność dostosowania się do dynamicznych zmian na rynku pracy to być albo nie być dla organizacji na całym świecie, a bez utalentowanych i wykwalifikowanych specjalistów, ale też bez nowych technologii firmy nie będą w stanie się rozwijać i konkurować z najlepszymi” – wskazano w podsumowaniu badania. 

W raporcie wskazano też, że co druga pytana osoba zmieniła zawód. Niezmiennie najlepszą motywacją jest perspektywa wyższych zarobków, ale także poszukiwanie nowych, ciekawszych wyzwań. Coraz istotniejszą przyczyną zmiany jest ucieczka przed wypaleniem zawodowym.  Przed zmianą profesji ankietowanych najczęściej powstrzymywał strach przed utratą stabilności, osiągnięty wiek, także obawy związane z niższymi zarobkami na start. Warto odnotować, że dla 13 proc. pytanych hamulcem skutecznie powstrzymującym przed podjęciem decyzji o zmianie zawodu jest… nadmiar wiedzy i kompetencji do zdobycia.

Autorzy raportu podkreślili, że w najbliższych latach zmianie powinno ulec nie tylko podejście organizacji do szkolenia pracowników, ale i podejście samych pracowników do podnoszenia kompetencji; otwartość na rozwój. Jedynie przy odmienionym podejściu firm do poprawy kompetencji kadr oraz pracowników do podjęcia ryzyka związanego z kształceniem organizacje będą w stanie nadążyć za zmieniającym się rynkiem pracy.

Więcej wniosków z raportu można znaleźć w raporcie.j

Opublikowano: 05.04.2024 16:00
Poprawiono: 05.04.2024 14:00
Modyfikujący: Maria Piechocka
Udostępniający: Maria Piechocka
Autor dokumentów: