Pomiń nawigację

25 marca 2024 r.

Niczym śnieżna kula? Środki na szkolenia w 5 województwach

Trudno zgadnąć, co wiosną rozpędza się tak, jak zimą śnieżna kula. Ale tak – w kraju bezsprzecznie rozpędzają się nabory wniosków na dofinansowanie do usług rozwojowych. Przypominamy, bo warto: od tego roku o dofinansowanie mogą się starać wszyscy dorośli Polacy. Warto być czujnym, bo nabory są tak atrakcyjne, że po prostu czasem lubią się szybko kończyć…

Sprawdź na co możesz liczyć w swoim województwie !

  • województwo małopolskie

Po raz drugi nabór do Bon dla Podhalańskiego Przedsiębiorcy 2

Od 25 marca można składać wnioski w drugiej edycji Bonu dla Podhalańskiego Przedsiębiorcy. Operator zachęca do udziału w wiosennym koszeniu bonów rozwojowych przedsiębiorców z powiatu nowotarskiego, suskiego i tatrzańskiego. Nabór potrwa do 29 marca lub do wyczerpania alokacji. Pula podstawowa to 500 tys. zł, pula rezerwowa wynosi 200 tys. zł. Ważność bonów wynosi 3 miesiące.

więcej informacji

Drugi nabór tarnowskich bonów

Do 26 marca potrwać powinien nabór w projekcie „Tarnowskie bony rozwojowe”. Adresatami są samozatrudnieni, mikro, mali i średni przedsiębiorcy z powiatu brzeskiego; dąbrowskiego, tarnowskiego i Tarnowa. Pula podstawowa wynosi 500 tys. zł, pula rezerwowa: 200 tys. zł

więcej informacji 

Małopolskie Bony Rozwojowe – Nowa Perspektywa

25 marca otwarto nabór do projektu “Małopolskie Bony Rozwojowe – Nowa Perspektywa”. Nabór prowadzony jest z podziałem na środki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla dużych przedsiębiorstw i innych podmiotów. Podstawowa pula środków wynosi: 6 mln zł dofinansowania w tym: mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa: 4,8 mln zł dofinansowania, duże przedsiębiorstwa, inne podmioty: 1,2 mln zł dofinasowania. Rezerwowa pula środków wynosi: 1 mln zł dofinansowania.  Są dwa etapy rekrutacji, drugi zakończy się 28 marca.

więcej informacji 

  • województwo podkarpackie

Nabór dla firm z subregionu tarnobrzeskiego

3 kwietnia ruszy nabór w projekcie „Nowoczesne kompetencje w subregionie tarnobrzeskim”. Operator, Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. podał, że nabór potrwa do 17 kwietnia. Zainteresowane powinny być mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa oraz pracodawcy, posiadający siedzibę lub oddział albo miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie subregionu tarnobrzeskiego, który obejmuje Tarnobrzeg oraz powiaty: tarnobrzeski, stalowowolski, mielecki, niżański i kolbuszowski oraz ich pracownicy, którzy chcą podnieść kwalifikacje lub kompetencje poprzez usługi rozwojowe zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami.

więcej informacji 

Z nami podniesiesz swoje kwalifikacje

Od 2 do 3 kwietnia trwać będzie druga tura naboru do projektu pt. „Z nami podniesiesz swoje kwalifikacje”.            Do projektu zakwalifikowanych zostanie maksymalnie 270 osób. Informacja o zamknięciu rekrutacji zostanie opublikowana na stronie internetowej projektu. Celem jest podniesienie, nabycie nowych kwalifikacji, umiejętności, kompetencji przez co najmniej 2716 osób dorosłych z terenu subregionu bieszczadzkiego.

więcej informacji

Nabór dla pracodawców i pracowników z subregionu przemyskiego

26 marca rozpocznie się pierwszy nabór formularzy zgłoszeniowych do projektu "Fundusz Usług Rozwojowych II - wsparcie przedsiębiorców i pracodawców oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego". Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. poinformowała, że uczestnikami projektu mogą być wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz pracodawcy nie będący przedsiębiorcami, a mający swoją siedzibę, oddział lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej na obszarze subregionu przemyskiego tj. Przemyśla oraz powiatów: przemyskiego, jarosławskiego, przeworskiego, lubaczowskiego. Zainteresowani powinni być także pracownicy tych podmiotów, wykonujący pracę na terenie subregionu przemyskiego. Formularze zgłoszeniowe do projektu można składać do 9 kwietnia.

 więcej informacji 

„Nowe kwalifikacje i kompetencje drogą do kariery”

Operator projektu „Nowe kwalifikacje i kompetencje drogą do kariery” poinformował, że jest już dostępny formularz elektroniczny, za pomocą którego można wypełnić zgłoszenie. Po wypełnieniu formularza online należy pobrać wygenerowany plik PDF, a następnie złożyć w punkcie konsultacyjnym w Jaśle lub Krośnie 28 lub 29 marca.  Ze wsparcia mogą skorzystać wyłącznie osoby mieszkające, pracujące lub uczące się na terenie powiatu jasielskiego, krośnieńskiego lub Krosna.

więcej informacji 

  • województwo świętokrzyskie

Zaproszenie na spotkanie o projektach

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach zaprasza zainteresowanych do udziału w spotkaniu informacyjno-promocyjnym, na którym zaprezentowane zostaną dwa projekty, które umożliwiają dofinansowanie do kursów, szkoleń oraz studiów podyplomowych dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych. Pierwszy projekt skierowany jest do wszystkich dorosłych, pracujących i bezrobotnych, mieszkańców regionu, natomiast drugi do pracodawców oraz pracowników. Wydarzenie odbędzie się 26 marca w Centrum Edukacji i Kultury Szklany Dom w Ciekotach. 

więcej informacji

  • województwo warmińsko-mazurskie

Nabór na „FUR 3 - Fundusz Usług Rozwojowych”

8 kwietnia rozpocznie się nabór wniosków do projektu „FUR 3 - Fundusz Usług Rozwojowych”. Operator, Stowarzyszenie "Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka" przypomniał, że celem projektu jest wzmocnienie potencjału rozwojowego i przystosowanie do zmieniających się warunków rynkowych MŚP poprzez podniesienie kwalifikacji, kompetencji właścicieli i pracowników MŚP, objętych wsparciem szkoleniowym i doradczym, realizowanym za pośrednictwem BUR. Maksymalny poziom dofinansowania usług rozwojowych: 48 tys. zł.  

Więcej informacji

  • województwo zachodniopomorskie

Nabór na FUR

2 kwietnia wznowiony zostanie nabór wniosków w projekcie „Fundusz Usług Rozwojowych w województwie zachodniopomorskim - FUR3”. Alokacja środków przeznaczona na II kwartał 2024 r. wynosi 3 mln zł. W przypadku, gdy wartość złożonych wniosków, przeznaczonych na zakontraktowanie danych usług przekroczy 120% alokacji środków pozostałych do rozdysponowania, nabór zgłoszeń zostanie ograniczony wyłącznie do zgłoszeń dotyczących usług rozwojowych zarejestrowanych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

więcej informacji 

 

 

 

 

Opublikowano: 25.03.2024 16:58
Poprawiono: 15.04.2024 16:01
Modyfikujący: Maria Piechocka
Udostępniający: Maria Piechocka
Autor dokumentów: