Pomiń nawigację

13 marca 2024 r.

Interesujący bonus do wiedzy

Panie Kowalski! Pani Jankowska! Także do państwa kierowana jest oferta zawarta w Bazie Usług Rozwojowych. Od tego roku każdy dorosły Polak może ubiegać się o dofinansowanie do kursów i szkoleń. Nauka ze wsparciem? Bonus do wiedzy? Teraz to możliwe! W kolejnych regionach rozpoczynają się nabory wniosków o dofinansowanie do usług rozwojowych – nie warto zwlekać z decyzją.

  • województwo warmińsko-mazurskie

„Kariera przyszłości” – start naboru

Od 13 marca trwa nabór w ramach projektu „Kariera przyszłości”. Operator projektu, którym jest Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” informuje, że oferta kierowana jest
do dorosłych mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego, korzystających ze wsparcia z własnej inicjatywy, z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.  Premiowany będzie udział osób w wieku 50+ i osób z niepełnosprawnością. Preferencje dotyczą też osób, które zamieszkują powiaty pogranicza: braniewski, bartoszycki, kętrzyński, gołdapski i węgorzewski oraz osób, które zamieszkują obszary strategicznej interwencji. Więcej informacji

„Edukacja dla przyszłości. Usługi rozwojowe dla osób dorosłych z woj. warmińsko-mazurskiego”

Krajowa Agencja Informacyjna ""Info"" Spółka z o.o. 18 marca br. rozpoczyna nabór do projektu  pt. „Edukacja dla przyszłości. Usługi rozwojowe dla osób dorosłych z woj. warmińsko-mazurskiego”. Nabór skierowany do dorosłych mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego, korzystających ze wsparcia z własnej inicjatywy, z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Osoby w trudnej sytuacji, takie jak osoby w wieku 50+, osoby z niepełnosprawnością  oraz mieszkańcy powiatów pogranicznych będą stanowiły minimum 20% grupy docelowej.  Więcej informacji  

  • województwo wielkopolskie

„Usługi rozwojowe w subregionie pilskim” – rusza nabór

Już można zainteresować się ofertą w ramach projektu „Usługi rozwojowe w subregionie pilskim – szansą na zmianę”. Właśnie rusza nabór wniosków. Celem projektu jest wzrost kompetencji lub kwalifikacji 2,6 tys. przedsiębiorców i ich pracowników z subregionu. W projekcie mogą wziąć udział przedstawiciele mikro (w tym samozatrudnieni), małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, spółdzielni i podmiotów ekonomii społecznej. Operatorem projektu jest Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Więcej informacji

  • województwo podlaskie

Start naboru dla firm z podlaskiego

Od 14 marca można zgłaszać chęć udziału w projekcie „Podmiotowy System Finansowania - realizacja usług rozwojowych w województwie podlaskim". Jego operatorem jest Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. Nabór dotyczy mikro-, małych oraz średnich przedsiębiorstw, w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych oraz dużych przedsiębiorstw obecnych na terenie województwa podlaskiego, wraz z ich pracownikami. Pula środków przeznaczona na dofinansowanie w naborze wynosi nie mniej niż 5 mln zł. Formularze zgłoszeniowe przyjmowane są do wyczerpania alokacji przewidzianej w ramach naboru, jednakże nie później niż do dnia 19 marca. Więcej informacji

 

Opublikowano: 13.03.2024 14:11
Poprawiono: 13.03.2024 13:15
Modyfikujący: Maria Piechocka
Udostępniający: Maria Piechocka
Autor dokumentów: