Pomiń nawigację

14 lutego 2024 r.

Tak długo wyczekiwane… Nowe nabory w regionach. Aktualizacja

I znowu są! Tak bardzo wyczekiwane przez wiele osób i podmiotów! Pojawiły się nowe możliwości pozyskiwania środków na usługi szkoleniowe i rozwojowe. Wszystko jest nowe: nowa pula, nowe województwa (od teraz już wszystkie!)  nowi operatorzy i – tego wcześniej nie było – szansa na pozyskanie pieniędzy na podniesienie kompetencji dla dorosłych Polaków zainteresowanych kursami i szkoleniami.  Nabory startują stopniowo, w poszczególnych - jeszcze nie wszystkich - regionach. Docelowo, już niebawem, o dofinansowanie będzie można się starać w całej Polsce! 

  • świętokrzyskie

„Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z Bazą Usług Rozwojowych"

16.02.br. ogłoszono nabór w ramach projektu "Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z Bazą Usług Rozwojowych" współfinansowanego z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.  Nabór nr BUR-I/2/2024 skierowany jest do przedsiębiorców i pracodawców, którzy posiadają siedzibę, jednostkę organizacyjną, główne, stałe lub dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie woj. świętokrzyskiego. Nabór prowadzony będzie od  23 lutego do 8 marca br. lub do przekroczenia 120% alokacji środków. Kwota alokacji : 3 000 000,00 zł.

Wszelkie informacje tutaj.  

  • małopolskie

„Bon dla Podhalańskiego Przedsiębiorcy 2”

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka ogłosiła 1 nabór do projektu „Bon dla Podhalańskiego Przedsiębiorcy 2”.Składanie wniosków o umowę będzie możliwe od 19.02.2024 r. od godz. 10:00. Zakończenie naboru planowane jest na 04.03.2024 r. (godz. 16:00) lub po wyczerpaniu kwoty alokacji (200 000 zł) wraz z pulą rezerwową (100 000 zł).Szczegóły dot. naboru tutaj.  Informacje o projekcie tutaj

  • podkarpackie

„Postaw na siebie"  w województwie podkarpackim!

19 lutego rozpocznie się pierwszy nabór wniosków do projektu „Postaw na siebie!”. Nabór potrwa do 23 lutego lub do momentu osiągnięcia limitu 600 przesłanych formularzy. Celem projektu jest wspieranie uczenia się przez całe życie poprzez uczestnictwo w usługach rozwojowych dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych, finansowanych za pośrednictwem Podmiotowego Systemu Finansowania, a w konsekwencji uzyskanie kompetencji, kwalifikacji - w tym w zakresie kompetencji cyfrowych. Formularz rekrutacyjny można złożyć w formie elektronicznej pod adresem: https://postawnasiebie.edu.pl/formularz-rekrutacyjny. W pierwszym naborze do udziału w projekcie zakwalifikowanych zostanie maksymalnie 400 osób.

więcej informacji tutaj

„Z nami podniesiesz swoje kwalifikacje”

Jeszcze można wziąć udział w pierwszej turze naboru do projektu pt. „Z nami podniesiesz swoje kwalifikacje”.  Grupę docelową projektu stanowią pełnoletnie osoby, które zamieszkują, pracują lub pobierają naukę na terenie powiatów subregionu bieszczadzkiego. Ma to być w sumie ponad 3 tys. osób dorosłych w tym osoby z najtrudniejszych grup docelowych: osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ponadgimnazjalnego włącznie, osoby w wieku 55 lat i więcej, osoby z niepełnosprawnościami, rodzice i opiekunowie prawni samotnie wychowujący dzieci do lat 18 oraz kobiety powracające na rynek pracy po urlopie macierzyńskim.Nabór dokumentów rekrutacyjnych potrwa do 16 lutego, ale nie dłużej niż do wpłynięcia 405 formularzy.

Więcej informacji tutaj

  • warmińsko-mazurskie

„BUR w działaniu. Edukacja przez całe życie” 

Warmińsko-Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych informuje, że 28 lutego rusza nabór do projektu „BUR w działaniu. Edukacja przez całe życie”. Projekt kierowany jest do osób dorosłych z województwa warmińsko-mazurskiego, z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Osoby w trudnej sytuacji: 50+, osoby z niepełnosprawnościami, zamieszkujące powiaty pogranicza będą stanowiły min. 20% grupy docelowej.
Więcej informacji tutaj: https://operator.wmzpp.org/aktualnosci/

Rusza nabór na FUR 3 – Fundusz Usług Rozwojowych

21 lutego startuje nabór o projektu „FUR 3 – Fundusz Usług Rozwojowych”. Projekt ten skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które mają swoją siedzibę i prowadzą działalność gospodarczą, względnie odprowadzają podatki w województwie warmińsko-mazurskim oraz do ich pracowników. więcej informacji tutaj. 

„Klucz do usług rozwojowych dla MŚP z województwa warmińsko-mazurskiego”

Przedsiębiorcy mogą skorzystać z dofinansowania usług rozwojowych w ramach projektu „Klucz do usług rozwojowych dla MŚP z województwa warmińsko-mazurskiego”. Projekt realizowany będzie do końca 2026 r. Uczestnikami projektu mogą być przedsiębiorstwa z sektora MŚP które mają swoją siedzibę i prowadzą działalność gospodarczą, względnie odprowadzają podatki w województwie warmińsko-mazurskim oraz ich pracownicy.

 więcej informacji tutaj

  • zachodniopomorskie

„Usługi BUR kluczem do sukcesu przedsiębiorstwa"   

Od końca stycznia trwa nabór do nowej edycji projektu „Usługi BUR kluczem do sukcesu przedsiębiorstwa”. Celem projektu jest wzrostu poziomu konkurencyjności i kondycji zachodniopomorskich przedsiębiorstw poprzez wzrost kwalifikacji i kompetencji przedsiębiorców i ich pracowników. Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Nabór prowadzony jest za pomocą generatora witkac.pl.

więcej informacji tutaj 

Opublikowano: 14.02.2024 13:51
Poprawiono: 20.02.2024 09:45
Modyfikujący: Maria Piechocka
Udostępniający: Maria Piechocka
Autor dokumentów: