Pomiń nawigację

17 stycznia 2024 r.

Talent to znaczy skarb

Wysoki poziom niedoboru pracowników z pożądanymi kompetencjami przypomina o ważnej prawdzie: posiadane umiejętności, talenty to skarb. Warto dbać o te, które już posiadamy, trzeba też zabiegać o nowe.

Skalę niedoboru talentów w Polsce i na świecie obrazuje najnowszy raport ManpowerGroup. Wynika z niego, że w Polsce 66% organizacji ma trudności w obsadzaniu stanowisk pracy nowymi pracownikami o pożądanych kompetencjach. Choć nie jest to wynik zadowalający i tak jest on o 6 p.p. niższy niż w 2023 roku, gdy wynosił 72%. Skala problemu w Polsce jest też mniejsza niż wynosząca 75% średnia globalna. Z niedoborem talentów borykają się pracodawcy na całym świecie; rekordowe wyniki w tym zakresie osiągnęły: Japonia (85%) oraz Niemcy, Izrael i Grecja (82%)

Rynek czeka na speców IT

W raporcie wskazano, że rynek pracy przechodzi technologiczną transformację, szybko dążąc ku wykorzystaniu sztucznej inteligencji, digitalizacji i automatyzacji wielu procesów. Z tego powodu to właśnie umiejętności z zakresu IT & analizy danych są tymi najbardziej poszukiwanymi przez organizacje – zarówno w Polsce, jak i na świecie. W top 5 umiejętności najtrudniejszych do znalezienia wśród kandydatów w Polsce znalazły się także umiejętności techniczne, logistyczne, z zakresu sprzedaży i marketingu oraz obsługi klienta.

Największe problemy z obsadzeniem miejsc pracy nowymi pracownikami o potrzebnych kompetencjach mają firmy z obszaru finansów i nieruchomości (74%), dóbr i usług konsumenckich (71%), a także energetyki i usług komunalnych (70%).  Kłopoty ze znalezieniem ekspertów w swoich dziedzinach sygnalizują podmioty z Polski wschodniej (76%) i południowej (73%).  Największe trudności mają firmy zatrudniające powyżej 250 i nie więcej niż 1 tys. pracowników oraz powyżej 5 tys. osób. Niedobór kadr w obu przypadkach wynosi ok. 70%.

Starać muszą się obie strony

 Pracodawcy pytani o to, jakie działania podejmują by przeciwdziałać niedoborowi talentów wskazują przede wszystkim na oferowanie większej elastyczności w zakresie miejsca i czasu pracy (45%), zwiększenie wynagrodzenia (39%) oraz oferowanie większej elastyczności w zakresie czasu pracy (niepełny etat, elastyczne godziny pracy) (30%). Tyle samo pracodawców (30%) deklaruje utrzymanie zatrudnionych już osób w organizacji. Komentujący wyniki raportu eksperci Manpower wskazują, że elastyczność w zakresie miejsca i czasu pracy to jeden z ważniejszych punktów branych przez kandydatów pod uwagę podczas oceny pracodawcy. Dla kandydatów coraz ważniejsze jest także stwarzanie im w nowym miejscu pracy szans na rozwój z jednoczesnym mentoringiem, wsparciem przełożonych w prowadzeniu ścieżki kariery. W raporcie wskazano ponadto, że osoby planujące zmianę organizacji poszukują szansy na realizację własnych pomysłów, bycia częścią firmy, zmian i usprawnień, które powinny nieustannie zachodzić.

Firma, by ściągać z rynku najlepszych specjalistów, musi nieustannie dostosowywać się do potrzeb kandydatów. Z drugiej zaś strony, jak podkreślono w raporcie, gwarantem sukcesu na rynku pracy jest umiejętność „zwinnego dopasowywania się do zmieniającego się świata, gotowość do ponoszenia kontrolowanego ryzyka, sprawne korzystanie z technologii, sztucznej inteligencji i wyjście poza strefę komfortu”.

„Pomimo wielu wyzwań rynkowych, pracodawcy nieustannie powinni skupiać się na pracownikach, ich nastrojach, utrzymaniu talentów w przedsiębiorstwach. Kładąc nacisk na rozwój, upskilling lub reskilling w obrębie organizacji, będą w stanie zbudować zespoły z najlepszymi ekspertami na rynku dostosowując je jednocześnie do ewoluującego rynku pracy” – podkreślił cytowany w raporcie dyrektor generalny ManpowerGroup w Polsce Tomasz Walenczak. 

Więcej o badaniu można znaleźć tutaj: Niedobór talentów w Polsce

 

Opublikowano: 17.01.2024 08:58
Poprawiono: 17.01.2024 07:58
Modyfikujący: Maria Piechocka
Udostępniający: Maria Piechocka
Autor dokumentów: