Pomiń nawigację

27 grudnia 2023 r.

Druga edycja pigułek wiedzy już opublikowana !

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowała materiał edukacyjny, składający się z 5 pigułek wiedzy. Ich celem  jest wsparcie Dostawców usług w lepszym zrozumieniu zagadnień, tj. dostępność, kompetencje, kwalifikacje, walidacja, efekty uczenia się i kryteria weryfikacji.

Pigułki wiedzy skierowane są głównie do Dostawców usług, wpisanych do Bazy Usług Rozwojowych, którzy świadczą lub chcieliby świadczyć swoje usługi w BUR, z dofinansowaniem.

Poniżej lista opublikowanych 5 pigułek wiedzy wraz z poszczególnymi tematami:

 1. Jak zapewnić dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami podczas realizacji usług rozwojowych?
  Wyjaśniamy kwestię dostępności oraz wskazujemy rozwiązania, dzięki którym zniwelujesz bariery, z którymi mierzą się osoby ze szczególnymi potrzebami. Dowiesz się, jak możesz zapewnić dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami podczas realizacji usług rozwojowych.

 2. Jak prawidłowo sformułować cel edukacyjny oraz efekty uczenia się?
  Dowiesz się w jaki sposób prawidłowo sformułować cel edukacyjny, efekty uczenia się i jak odpowiednio określić kryteria ich weryfikacji. W tej pigułce znajdują się także przykłady takich opisów dla każdego podrodzaju usług dostępnych w BUR.

 3. Jak skutecznie dobrać metody walidacji, aby umożliwiły weryfikację efektów uczenia się?
  W materiale podpowiadamy jak odpowiednio dobrać metody walidacji do wskazanych przez Ciebie kryteriów weryfikacji, tak abyś mógł ocenić czy Twój Uczestnik osiągnął zakładane efekty uczenia się. Przedstawione zostały również poszczególne metody walidacji oraz sam proces walidacji na przykładach.

 4. Czym są kompetencje i kwalifikacje i jaka jest różnica pomiędzy nimi w rozumieniu Wytycznych dotyczących monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 2021-2027?
  Omawiamy kompetencje i kwalifikacje oraz różnice pomiędzy nimi. Przedstawimy wymogi jakie trzeba spełnić, żeby w ogóle móc mówić o uznaniu kompetencji. A to wszystko w rozumieniu Załącznika nr 2 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z EFS+ do Wytycznych monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 2021-2027.

 5. Czym są kwalifikacje niewłączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i jak je zidentyfikować w rozumieniu Wytycznych dotyczących monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 2021-2027?
  Wyjaśniamy czym są kwalifikacje niewłączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) oraz skupiamy się na wymaganiach dla uznania kwalifikacji, w rozumieniu Załącznika nr 2 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z EFS+ do Wytycznych monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 2021-2027. Dodatkowo powiemy także o innych kwalifikacjach, takich jak kwalifikacje włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, które są nadawane w systemie oświaty i szkolnictwa wyższego, o kwalifikacjach, które nadawane są przez organy władz publicznych i samorządów zawodowych.

Nagrania do powyższych pigułek wiedzy znajdują się tutaj.

 

 

Opublikowano: 27.12.2023 09:32
Poprawiono: 27.12.2023 13:28
Modyfikujący: Maria Piechocka
Udostępniający: Maria Piechocka
Autor dokumentów: