Pomiń nawigację

1 stycznia 2024 r.

Od Nowego Roku nowy Regulamin Bazy Usług Rozwojowych

W związku z uruchomieniem nowej perspektywy finansowej 2021-2027 oraz wdrażaniem programu Fundusze Europejskiego dla Rozwoju Społecznego, od 1 stycznia 2024 obowiązuje nowy Regulamin Bazy Usług Rozwojowych.

W stosunku do poprzedniej wersji regulaminu wprowadzono następujące zmiany:

  • zmieniono nazwę profilu z profil przedsiębiorstwa na profil pracodawcy;
  • usunięto pojęcie pracownika i przedsiębiorcy;
  • zastąpiono odwołania do perspektywy finansowej 2014-2020 na nową perspektywę finansową;
  • zmieniono zakres danych osobowych wymaganych do założenia konta – zgodnie z art. 87 ustawy wdrożeniowej;
    • zaktualizowano Instrukcje wypełniania Kart Usług.

Nowy Regulamin wraz ze zmienionymi załącznikami znajdują się tutaj.

Równolegle wprowadzone zostały zmiany w systemie informatycznym BUR. 

  • podrodzaj „doradztwo”, zastąpiono „doradztwem biznesowym”
  • do formularza Karty Usługi dodano pole w którym należy wprowadzić imię i nazwisko osoby przeprowadzającej walidację
  • zmieniony został  format pola „Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji” oraz  wprowadzono oddzielnną listę  dla metod walidacji
Opublikowano: 01.01.2024 13:45
Poprawiono: 01.01.2024 13:00
Modyfikujący: Paweł Startek
Udostępniający: Maria Piechocka
Autor dokumentów: