Pomiń nawigację

19 października 2023 r.

Zmieniająca się nieustannie - branża usług rozwojowych według BBKL

Blisko dwie trzecie firm sektora usług rozwojowych wdrożyło w ciągu ostatniego roku przynajmniej jedną innowację w swojej działalności; zazwyczaj była to propozycja nowej usługi lub nowego produktu. Takie i szereg innych informacji przynosi analiza wyników badań Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego II dotyczących branży usług rozwojowych.

Jaka jest kondycja tego sektora?  Z jakimi wyzwaniami musi się liczyć 89 tys. działających na polskim rynku firm branży usług rozwojowych? Jak nowoczesne technologie wpływać będą – i wpływają już dziś – na ofertę przedsiębiorstw szkoleniowych i doradczych? Wszystkiego będzie można się dowiedzieć podczas premiery wyników badań BBKL.  Na webinarium w ramach cyklu #Branżowe Czwartki zapraszamy już 26 października.

Branża Usług Rozwojowych w Polsce to aż w 98 proc. mikroprzedsiębiorstwa. Co piąta firma prowadzi działalność związaną z nauką języków obcych lub edukacją sportową. Sektor musi z jednej strony reagować na zmieniające się preferencje odbiorców i poszerzające się możliwości technologiczne w zakresie zdalnych form edukacji, z drugiej – na takie zjawiska, jak chociażby postępujące starzenie się społeczeństwa.

Z raportu wynika, że branża usług rozwojowych sięga po bardziej zaawansowane rozwiązania technologiczne tj. sztuczna inteligencja oraz technologie VR/AR. Wciąż jednak obecność tych narzędzi w ofercie polskich firm jest rzadkością – decydują głównie koszty.

Podczas webinarium zaproszeni eksperci omówią najciekawsze wnioski wypływające z badania. Dyskusja dotyczyć będzie m.in.  przyszłości sektora w kontekście zawartych w raporcie, możliwych scenariuszy jego rozwoju. Mówić będziemy o trendach, technologiach oraz czynnikach mających najsilniejszy wpływ na kondycję sektora. Podczas spotkania będziemy też pytać o to, jak dziś chcą się uczyć i rozwijać Polacy; jakie formy nauki i rozwoju preferują i w jaki sposób branża odpowiada na to zapotrzebowanie.

Wyniki badań zrealizowanych w ramach drugiej edycji Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego II dla branży usług rozwojowych ujawnione zostaną 26 października o godzinie 10:00. Badanie zrealizowane zostało przez PARP we współpracy z Radą ds. Kompetencji w Sektorze Usług Rozwojowych.

Spotkanie kierowane jest do przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji edukacyjnych, rynku pracy i administracji publicznej oraz ekspertów i analityków związanych z branżą usług rozwojowych.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Więcej informacji  i zapisy na  webinarium tutaj.

Opublikowano: 19.10.2023 18:45
Poprawiono: 20.10.2023 13:38
Modyfikujący: Maria Piechocka
Udostępniający: Maria Piechocka
Autor dokumentów: